Meny
Velg seksjon 3.trinn
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Kommuneoverlegen og kommunen har innført testregime på skulen vår. Grunnen er at det er noko smitte i nokre klassar på kvart trinn.

Denne meldinga er sendt ut på visma til alle føresette i dag 21.januar:

Til alle foreldre / føresette ved Kleppe skule

Vi har koronasmitte på alle trinna på skulen, difor skal vi teste jamleg framover. 

Vi ønsker at alle elevane (og tilsette) skal teste seg måndagar og torsdagar framover (mån 24/1, tors 27/1, mån 31/1, tors 3/2, mån 7/2).

Elevane vil få med seg 5 testar heim frå skulen i dag eller på måndag. Elevar som tidlegare har fått beskjed om å teste seg i dag eller imorgon skal framleis gjere det.

Viktig! Elevar med symptom bør uansett testast jamleg. 

Desse treng ikkje testa seg:
Personar som har gjennomgått Covid-19 eller mottatt dose to dei siste tre månadar  
Personar som har fått tredje dose  
Personar som ikkje ønskjer å teste seg (testing er frivillig)  


Det vil framover ikkje bli sendt ut melding om smitte knyta til enkelttilfelle, dette er ein del av endringa i den nasjonale strategien mot eit ope samfunn.

Meld fråvær som vanleg til kontaktlærar med Visma Flyt Skole - appen. 

(PS! Treng du fleire hurtigtestar, kan du henta det på rådhuset, kvardagar 07:30-15:00)

De finn og informasjon om dette på heimesida til skulen https://www.minskole.no/kleppe

Takk for hjelpa, saman klarer vi dette!

Med venleg helsing
Sylvia Gjersdal
Rektor


Skulen er på grønt nivå frå torsdag 20.januar.

Vi må rekne med meir koronasmitte i samfunnet framover samtidig som vi skal leve normalt og spesielt ivareta barn og unge.

Dette er ein del av strategien til myndigheitene, og det er også difor det blir færre restriksjonar framover. Vi kjem framleis til å informere godt, og det vil bli testing av elevane. 

Frå torsdag 20.januar er skulane i Klepp på grønt nivå, det betyr at alle kan leike i saman ute og at det blir fleire områder å vere på. 
Framleis kjem det meste av undervisninga til å føregå klassevis, men det vil nå vere ein tilnærma normal kvardag for elevane. Dette er bra, elevane treng at kvardagen er mest mogleg normal.

Ved smitte i skulen vil føresette til barn som blir definert som nærkontaktar få melding frå skulen. Ved påvist covid-19 hos eit barn vil vanlegvis heile klassen bli rekna som nærkontaktar. 
Om barnet ditt ikkje blir definert som nærkontakt, vil du vanlegvis ikkje få informasjon dersom det er smitte på skulen.

Framleis gjeld dette:

- Ingen sjuke skal møte på skulen

- God hand- og hostehygiene

- Unngå handhelsing og klemming (gjeld ikkje innad i klassen)

 

Saman tek vi vare på kvarandre!

 

Du finn meir informasjon om korona under les meir.

 

Med vennleg helsing 
Sylvia Gjersdal
Rektor


Store og små lar ikkje sjansen med litt snø gå ifrå seg.
God stemning i akebakken på fredag.

Med stjernedryss frå rådhuset med blant anna sjølvaste ordføraren, blei nytt påbygg opna i dag. Flagget var heisa og raud laupar rulla ut for dette var ein festdag.
Endeleg har Kleppe skule fått eit rom til å samle skulen igjen. Dette var nemleg første gong på lang tid alle på Kleppe skule har vore samla til fellessamling.

Velkommen tilbake til ein normal skulekvardag utan kontaktreduserande tiltak!

Elevane teikna og skreiv ALT BLIR BRA - og nå er vi endeleg der!

 

Det er ikkje lenger begrensningar på antal personar på arrangement, det betyr at klasse- og trinnarrangement i fritida kan arrangerast som før.

 

 

Dei grunnleggjande smittevernråda gjeld likevel:

1. Sjuke må vere heime (ved nyoppstått luftvegsymptom må ein vere heime til negativt testresultat Covid 19 føreligg eller ein er symptomfri)
2. Vi har god hand- og hostehygiene


Her finn du informasjon til foreldre om korona på fleire språk og tips til gode lærings- og leikeaktivtetar. 

Trykk på les meir for lenker. 


Frå 1.november og fram til 20.desember gjennomfører vi foreldreundersøkinga frå UDIR på alle trinn. Føresette får informasjon og pålogging tilsendt digitalt, eit svar for kvar elev. Vi oppfordrar alle til å svare, det er viktig for oss i det vidare utviklingsarbeidet å høyre meininga til felst mogleg.  

Det trinnet som har best svarprosent får ein liten premie!