Meny
Velg seksjon FAU
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
  I samband med gjenoppbyggjing av Markå barnehage er det varsla oppstart reguleringsplan for området ved skulen. Det blir informasjonsmøte i aulaen på Kleppe skule tysdag 16.januar kl. 19.00. Møte er for alle interesserte. FAU og leiinga ved skulen er representert i møte. Meir informasjon om reguleringsplanen finn du i vedlegget.

Vedlagt finn de referat frå møte om prosess for oppstart av Kleppelunden skule. 

I august 2024 opner Kleppelunden skule, de finn meir informasjon om prosessen i referatet vedlagt. 


Her finn du mykje informasjon om fritidsaktivitetar på Jæren!

Aktiv Jæren


Kleppe skule er med på regjeringa sitt initiativ "Partnarskap mot mobbing". Her vert skule, elevar, FAU og foreldre oppmoda til å delta i ein stor nasjonal dugnad for å redusera mobbing blant barn og unge. FAU Kleppe skule har ei førebels liste over enkle kvardagstiltak me kan gjere, og som me trur kan hjelpe. Dette arbeidet kjem til å halda fram, men her er litt å starta med!

Her finn du fritidstilbod som passar for aldersgruppa på Kleppe skule. Kjenner du til andre tilbod som ikkje er registrert her, så meld frå til fau.kleppe@gmail.com