Meny
Velg seksjon FAU
Viervegen 10 4352 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idiomaFAU har i dag fått melding frå Sandnes sparebank at me får eit tilskot på 60.000,- til ny fane! Dette er jo fantastisk, og gjer at den nye fana til Kleppe skule blir av like god kvalitet som den fana skulen nå har hatt i femti år.Når lokale aktørar ikkje ville bidra, er det godt å få hjelp frå naboen i nord! :-)

Tusen takk til Sandnes sparebank gavefond!
#dengulebanken


Skulane i Klepp har teke i bruk ein nettportal der du kan halde deg ajour med registreringar skulen gjer på ditt barn. Få oversyn over fråver, vurderingar, registrere personalia og gje ulike tillatelsar til skulen.

Kleppe skule er med på regjeringa sitt initiativ "Partnarskap mot mobbing". Her vert skule, elevar, FAU og foreldre oppmoda til å delta i ein stor nasjonal dugnad for å redusera mobbing blant barn og unge. FAU Kleppe skule har ei førebels liste over enkle kvardagstiltak me kan gjere, og som me trur kan hjelpe. Dette arbeidet kjem til å halda fram, men her er litt å starta med!

1.trinn:Lisbeth Skogland (lisbeth.skogland@gmail.com)

2. trinn: Else Berit Hatteland (elsebh@jbl.no) - Skrivar, Driftsstyret

3.trinn: Inghild Versland (Inghild.Versland@norwegian.com) - Kasserar

4.trinn: Anders Bøe (anders.boe@gmail.com) - Kommunalt FAU

5.trinn: Beate Braut (beate.braut@kleppnett.no) - Driftsstyret

6.trinn: Dag Folkvord (dag@folkvord.org) - Leiar, Driftsstyret

7.trinn: Torunn Vigrestad (tvigrestad@kleppnett.no) - Nestleiar

SFO: Helga Lønne (helga.mossige@gmail.com)


Her finn du fritidstilbod som passar for aldersgruppa på Kleppe skule. Kjenner du til andre tilbod som ikkje er registrert her, så meld frå til fau.kleppe@gmail.com