Meny
Velg seksjon Helsesjukepleiar
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skulehelsetenesta har hovudfokus på helsefremjing og førebyggjande arbeid. Me arbeider etter nasjonale retningslinjer. På skulen gir me vaksinar og har samtalar både i grupper og med enkeltelevar. Nokre gonger kan ein elev trenge ein samtale, andre gonger treng eleven oppfølging over lengre tid. 

Helsesjukepleiar deltek i det tverrfaglege arbeidet på skulen. Helsesjukepleiar samarbeider med familieeininga, skulelege, fysioterapeut, PPT, barnevern, fastlege og spesialisthelsetenesta. Familieeininga er en del av helsestasjonen. 


Kontaktinformasjon:

Telefon Kirsti: 51789341

E-post: kirsti.akre.netland@klepp.kommune.no

Telefon Marianne: 48191625

E-post: marianne.holm.sinnes@klepp.kommune.no