Meny
Velg seksjon Helsesjukepleiar
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Det er 2 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skulehelsetenesta har hovudfokus på helsefremming og førebyggande arbeid gjennom samtaler, undervisning og samarbeid med elev, føresette og ulike instanser. Me arbeider etter Nasjonale faglige retningslinjer.

Helsesjukepleiarar på Kleppe skule:

Kontaktinformasjon:

Charlotte Haugland
- Telefon: 48191625
- E-post: charlotte.haugland@klepp.kommune.no
- Bruk gjerne helsenorge.no for trygg og sikker kommunikasjon med skulehelsetenesta
- På skulen kver dag


Skolehelsetjenesten og Kleppe Skule ønsker å starte opp samtalegrupper for elever på 7. trinn som har opplevd samlivsbrudd. Disse barna har ikke nødvendigvis større problemer enn andre barn, men noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolig med at foreldrene ikke bor sammen lenger. 
Samtalegruppa er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å bli kjent med andre barn som opplever eller har opplevd noe av det samme, og hvor de kan fortelle litt om egne erfaringer. Vi vil bruke gjenkjennende historier om samlivsbrudd på ulike måter, og ha dette som utgangspunkt for samtaler i gruppa. Vi vil møtes seks ganger i tillegg til å ha et oppfølgingsmøte etter en stund.