Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4351 KLEPPE
Telefon: 51789300 Send e-post til oss
Redaktør: Sylvia Gjersdal
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skilsmissegrupper

Skolehelsetjenesten og Kleppe Skule ønsker å starte opp samtalegrupper for elever på 7. trinn som har opplevd samlivsbrudd. Disse barna har ikke nødvendigvis større problemer enn andre barn, men noen har det vanskelig og strever med å bli fortrolig med at foreldrene ikke bor sammen lenger. 
Samtalegruppa er tenkt som et forebyggende tiltak, der barna får anledning til å bli kjent med andre barn som opplever eller har opplevd noe av det samme, og hvor de kan fortelle litt om egne erfaringer. Vi vil bruke gjenkjennende historier om samlivsbrudd på ulike måter, og ha dette som utgangspunkt for samtaler i gruppa. Vi vil møtes seks ganger i tillegg til å ha et oppfølgingsmøte etter en stund.

Skilsmissegrupper i skolen er et tiltak der barna får anledning til å bli kjent med at andre barn opplever/har opplevd noe av det samme, og hvor de kan få fortelle litt om egne erfaringer. Temaer som blir behandlet er selve samlivsbruddet og tiden etterpå, samværsordninger, nye kjærester, nye søsken og innvirkning på skole og fritid. Vårt håp er at elevene vil være bedre rustet for læring etter å ha lagt fra seg noe av det som er vanskelig i hverdagen på gruppemøtene. Alle i gruppa har taushetsplikt, og erfaringen viser at dette er noe ungene respekterer og opplever en trygghet med. Alle som er med vil få tilbud om individuelle samtaler hvis behov.
Gruppene vil foregå i skoletiden, en skoletime per uke over seks ganger i tillegg til en oppfølgingsgang noen uker senere slik at elevene ikke slippes helt med en gang. Det vil være to ledere, en fra skolen (Sosialrådgiver Kamilla) og en fra skolehelsetjenesten (Helsesykepleier Charlotte).

Det vil bli sendt ut skriftlig informasjon i klassene på 7. trinn. For at dette skal være meningsfullt må barnet selv ønske å være med. I etterkant av hvert treff vil foreldrene få en melding via HelseNorge med generell info om hva som har vært tema på det aktuelle treffet. På den måten åpner man for dialog mellom barn og foreldre. Det er fint om dere foreldre åpner opp for å snakke hjemme om noe av det som snakkes om på gruppa. Vi blir imidlertid enige med elevene om at det noen evt. forteller om seg selv skal ingen andre få vite om. Dette skal gi barna den tryggheten de trenger for å snakke om vanskelige ting. Vi vil be foreldre hjelpe barna sine til å overholde dette. Barnet kan selvfølgelig si noe hjemme om hva de selv har fortalt til gruppa hvis de ønsker det.

Dere melder barnet på ved å sende en e-post til helsesykepleier Charlotte (charlotte.haugland@klepp.kommune.no).  Husk å skrive barnets navn og klasse. 
TILMELDINGSFRIST: 31.01.24 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Hilsen Kamilla og Charlotte 

Kontaktinformasjon: 
Kamilla tlf: 92 48 78 24
Charlotte tlf: 48 19 16 25