Ansatte i administrasjonen

Karen Stenslund
Enhetsleder
Tone Auestad
SFO-leder
Telefon: 90709311
Heidi Haugen
Styrer barnehagen
Telefon: 90709311
Ragnhild Kostøl
Kontorleder
Telefon: 90709311
Eline Forsdal Hæstad
Helsesykepleier
Telefon: 90709311
Nina Ruud
Kokk
Telefon: 90709311
Anne Brodersen
Inspektør
Telefon: 90709311