Alle Med!

Alle med er vår visjon siden 2019. Alle barna skal oppleve trygghet, tilhørighet og mestring. Derfor legger vi stor vekt på relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne. Dette gjør vi med å bruke tid på lek på alle trinn. De voksne deltar og involverer seg, veileder og trygger. 

På Mosby oppvekstsenter har leken og læring gjennom lek på de små trinnene vært et satsingsområde i mange år. I dag er vi stolte av å presentere en skolehverdag på barnas premisser. Alle med er visjonen og arbeidsmåtene er mange og varierte.  Leken er en naturlig del av hverdagen og opplæringen, og vi opplever barn som mestrer hverdagen sin, noe som er synlig for alle som kommer på besøk. Dagen starter med frilek hver eneste dag. Det gir god tid til å pleie relasjoner med skolekamerater og de voksne.

De voksne deltar, veileder og lærer elevene opp til å utnytte alle ressurser som ligger i den gode leken.

Timer og samling er byttet inn i magisk møte med hele gruppen. Magisk møte krever engasjerte og lekende voksne som engasjerer barna og motiverer for læring. Det mest populære er å få være dagens elever og ha ansvaret for klassebamsene, og få «blomstre» foran klassen i profesjonelle voksnes regi. Deretter deles klassen i mindre grupper med ulike tilnærmingsmåter til tema og fag. Prinsippet er læring gjennom lekende aktiviteter tilpasset barnas alder og modning ute og inne.

Det skal være gøy å gå på skolen, det skal være gøy å lære og alle barna uten noe unntak skal mestre å gå på skolen.

Alle med visjonen gjelder ikke bare barna på Mosby oppvekstsenter, men også de voksne og ikke minst foreldrene skal oppleve trygghet og inkludering. Vi er hele tiden på jakt etter gode løsninger og samarbeidsformer som inkluderer og gir trygghet.
Alle med er et kontinuerlig arbeid som krever bevisste og profesjonelle voksne.

Se video der vi forteller mer om måten vi tenker og arbeider på: