Ansatte i skolen

Marianne Aagesen
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 90709311
Merethe Lien
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 90709311
Marit Sørensen Røisland
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 90709311
Monica MacIntosh
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 90709311
Monica Jørgensen
Fagarbeider 2. trinn og SFO
Telefon: 90709311
Andreas Torkildsen
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 90709311
Randi Flaat Godtfredsen
Timelærer 2. og 5. trinn
Telefon: 90709311
Charlotte Høiåsen Salvesen
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 90709311
Line Øvrevik
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 90709311
Øystein Stray Kostøl
Kontaktlærer 4. trinn
Telefon: 90709311
Sigurd Schaathun
Kontaktlærer 4. trinn
IKT-kontakt, ressurslærer
Telefon: 90709311
Turid Lohne Liene
Timelærer 4. trinn
Telefon: 90709311
Grethe Holberg
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 90709311
Nicklas Ulvseth
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 90709311
Gunhild Ottersland Hansen
Timelærer 2. og 4. trinn
Sosiallærer
Telefon: 90709311
Ragnhild Songe
Fagarbeider skole og SFO
Telefon: 90709311
Nikolett Loyko
Kontaktlærer 6. trinn
Ressurslærer
Telefon: 90709311
Elise Moland Hansen
Timelærer 6. trinn
Telefon: 90709311
Susanne Seberg Primdahl
Timelærer 6. og 7. trinn
Fagkontakt bibliotek
Telefon: 90709311
Elin Aurebekk Breland
Timelærer 6. og 7. trinn
Spes.ped.leder
Telefon: 90709311
Beate Rødland
Kontaktlærer 7. trinn
Tillitsvalgt
Telefon: 90709311
Monica F. Gløersen
Kontaktlærer 7. trinn
Verneombud
Telefon: 90709311
Ruby Therani
Fagarbeider 7. trinn og SFO
Telefon: 90709311