Ansatte SFO

Tone D. Auestad
SFO-leder
Telefon: 90709311
Ragnhild Songe
Fagarbeider skole og SFO
Telefon: 90709311
Ruby Therani
Fagarbeider skole og SFO
Telefon: 90709311
Monica Jørgensen
Fagarbeider skole og SFO
Telefon: 90709311
Terese Albertsen Olaussen
Barne- og ungdomsarbeider SFO
Telefon: 90709311
Rami Hallak
Lærling SFO og skole
Telefon: 90709311
Liven Selland
Lærling SFO og skole
Telefon: 90709311
Anniken L. Sivertsen
Fagarbeider SFO
Telefon: 90709311