Om bygget

Mosby Oppvekstsenter åpnet i 2021 og er tegnet av arkitekt Gunnar Amtedal i Amtedal & Hansen Arkitektkontor. Hovedentreprenør var Skanska.

Foto: Kjell Inge Søreide/ Kristiansand Kommune

Arkitektens beskrivelse:
Mosby Oppvekstsenter er et stort byggverk: Samlet bruttoareal for skole og barnehage er 4 500 m2. Inkluderer vi tekniske arealer og stor parkeringskjeller er samlet bruttoareal 6 500 m2.

Men hvordan tilpasse en så stor bygningskropp til det omkringliggende bygningsmiljøet som preges av småhus?

Og hvordan løse et stort romprogram på det knappe arealet nær Venneslaveien, hvor gammel skolebygning var reist, og hvor det var naturlig å oppføre også et nytt bygg?

Vi landet tidlig på at hovedformen måtte være en stjerneform, en vifte, hvor 3 fløyer brer seg ut fra et sentralt areal mot nord, øst og vest, og hvor hver fløy skaper en naturlig underdeling av uterommene.

I vest var det naturlige utearealet for skolen. Den vestre fløyen så vi kunne strekke seg gjennom tomtas trange parti og ut i det store landskapsrommet her.

Vi syntes disponeringen åpnet for et kompakt anlegg, med korte interne forbindelser. Og at bygningsmassen ved dette grepet ikke ble unødig ruvende mot omkringliggende bygninger.

Det falt naturlig at det sentrale midtre arealet, selve husets hjerte, fantes like innenfor hovedinngangen, med amfi, bibliotek, skolekjøkken, SFO og gymsal. Det var også naturlig å legge skolen og barnehagen i hver sin fløy, hvor de fikk sine respektive skjermete arealer, og sine felles møtesteder i midten.

Enhver planløsning har noen prioriteringer, og noen kompromisser: I skolen har en viktig målsetting vært å gjøre klasserommene så store som mulig, så de kan ta imot et høyst ulikt elevantall på trinnene. I barnehagen er en stor felles grovgarderobe i første etasje, med tilgang fra 2 sider, valgt i stedet for en typisk løsning med flere mindre garderober.

Ellers var det viktig for oss å få til et arkitektonisk uttrykk som var fritt for "grå" monotone repetisjoner, snarere ønsket vi at det nye anlegget skulle tre fram lekende, uhøytidelig og fargerikt!

Så er vi så heldige at vi har fått en flott kunstnerisk utsmykning som underbygger og forsterker denne vår store ambisjon med husets ytre: At det skal ha en litt sprø, rar, og morsom klang - være et hus barna har lyst å komme til, være et sted å trives.

Er det så et miljøvennlig byggverk?

Til det er å si at bygget har en svært fleksibel primærkonstruksjon, det har fått store spennvidder mellom bærende linjer og punkter ved bruk av prefabrikkerte huldekker, og ellers utstrakt bruk av ikke-bærende trestendervegger.

Byggverkets konstruksjoner er langt på vei i tråd med konklusjonene til flere viktige uavhengige studier, som sier at miljøomkostningene blir fordelaktige når vi legger til grunn lang levetid, og vi også tar med i regnestykket behov for planendringer over tid. Primærkonstruksjon som greit kan stå i over 100-150 år, og innenfor den bærende strukturen kan vi enkelt møte skiftende behov for planendringer, uten omfattende kostnader. For det vet vi om skoler og barnehager, at behovene vil endres over tid.

Tidslinje:
22. februar 2012 ble det vedtatt i bystyret at Mosby skulle få beholde skolen, med 28 mot 25 stemmer.
24. august 2015 startet arbeidet med reguleringsplan.
14. desember 2016 var de første skissene klare til presentasjon
19. juni 2019 ble reguleringsplanen vedtatt i bystyret.
November 2019 begynte byggingen
21. september 2021 ble bygget offisielt åpnet.