Samarbeidsutvalget (SU) og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):

SU er skolen og barnehagens øverste rådgivende og kontaktskapende organ for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal arbeide for å fremme kontakten mellom skolen/barnehage og lokalsamfunnet og skal gi barn, elever og foreldre reell medvirkning gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med skolen og barnehagen, samt gi ansatte medvirkning på egen arbeidsplass. 
Samarbeidsutvalget utgjør også skolemiljøutvalg (SMU) på skolen og skal bidra til å skape et godt skolemiljø og sikre elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Når samarbeidsutvalget er skolemiljøutvalg, skal det være satt sammen slik at elever og foreldre til sammen er i flertall. Arbeidet i samarbeidsutvalget skal være preget av respekt, tillit, åpenhet, likeverdighet og dialog. 
Foreldre har rett til medvirkning i skolen og barnehagen. FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene. Medvirke til at foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skole- og barnehagemiljø. Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Legge til rette for positiv utvikling hos elevene/barna, og skape kontakt mellom barnehagen/skolen og nærmiljøet. 

FAU barnehage består skoleåret 2023-2024 av: 
Susanne Oprann, Marlen Nygård Møller, Julie Høgdal Johannessen, Tor Henrik Rosseland og Håkon Leiv Sagedal Bore (FAU-leder) 

FAU skole består skoleåret 2023-2024 av:  

Rachel Berglund, (Trine B. Bjørkås vara 1.)
Stein Olaf Breivik Skomsø, (Marta Dorotea Lian vara 2.) 
Audhild Aardal Aurebekk (FAU-leder), (Kenneth Mørk vara 3.)
Tonje Eik, (Hilde Sandvik Olsen vara 4.)
Julie Maria Ofstad, (Kristian Wiik Ravnaas vara 5.)
Anette Åvitsland, (Susanne Møllen vara 6. 
Gry Helen Haugland, (Tonje Sandnes vara 7.)