Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten driver helsefremmende- og sykdomsforebyggende arbeid i skolen. Vi skal medvirke til at barn og unge aktivt påvirker sitt eget liv slik at den enkelte opplever god helse og trivsel og er mest mulig tilfreds med tilværelsen. Dette gjøres bl.a. gjennom helseopplysning, rådgivning og veiledning både individuelt og i grupper, helseundersøkelse, oppfølging av enkelt elever og vaksinering. Vi har lav terskel for foreldre, lærere og elever for å ta kontakt.

I tillegg deltar helsesykepleier i tverrfaglig samarbeidsmøter på skolen og følger opp elever ved behov.  

Kontaktinformasjon:
Helsesykepleiere på Mosby oppvekstsenter er Elisabeth Bredvei og Renate Helle Forsaa
Trefftid på skolen: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
Tlf. 95457900
E-post: Elisabeth.Bredvei@kristiansand.kommune.no og Renate.Helle.Forsaa@kristiansand.kommune.no

Vaksinering hører med i forebyggende og helsefremmende arbeid. Alle vaksiner i Norge er frivillig, og foreldre må samtykke til at barna deres skal få vaksiner som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Det blir sendt ut brev i forkant av vaksinering.

Hva skjer på de ulike klassetrinn:  
1. trinn: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege
2. trinn: Tetravac vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
3. trinn: Individuell høyde og vektmåling
6. trinn: MMR vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
7. trinn: Humant papillomavirus (HPV) vaksine mot livmorhalskreft

Eline har kontor i gangen ved administrasjonen, ved siden av sosiallærer.

Her ønsker jeg å være synlig for elevene, og har en åpen dør for dem som trenger det. Man får ikke fravær ved å snakke med helsesykepleier. Skolebarna er velkomne til å ta kontakt direkte eller via sin lærer/ andre ansatte/ foresatte. Foresatte oppfordres til å ta kontakt både ved store og små bekymringer for barnet sitt.

Informasjon: Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksinasjoner. Dette for at de foresatte skal være orientert, evt. kunne følge eleven eller gi beskjed om ting de vil gjøre skolehelsetjenesten oppmerksom på.

Taushetsplikt: Som helsepersonell er vi pålagt taushetsplikt. Det skal fungere som et vern rundt den enkelte elev/familie. Vi gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte.

Skolehelsetjenesten er et frivillig tilbud.

Andre tjenester vi samarbeider med:
Fysioterapeut, familiesenteret, ergoterapeut, psykolog m.fl.

Mer info finner du på nettsidene:
www.folkehelseinstituttet.no
www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/familiens-hus/helsetjenester-til-gravide-barn-og-unge/skolehelsetjenesten/