Publisert: 14. juni 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Heidi Haugen

Informasjon om matservering i kommunale barnehager og økt pris for kost

Bystyret behandlet sak om vedtekter for kommunale barnehager i Bystyret
07.06.2023.

Bystyret vedtok da nye kostpengesatser med inntektsgradering, og
rammene for ett daglig måltid fra 01.08.2023.
Kostpenger er 550 kr per måned.

Husholdninger med vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for
barnehageåret 2023/2024 får redusert pris på kostpenger.

 

 

Innslagspunktet for redusert foreldrebetaling er 615.590 kr.
Inntekt                    Pris   Pris for barn nr 2
Over 615.590         550   550
550.000-615.590   350   245
500.000-550.000   300   210
400.000-400.000   250   175
300.000-400.000   200   140
200.000-300.000   150   105
0-200.000              100     70

Allerede innvilgede søknader om redusert betaling eller gratis kjernetid gjelder også
redusert betaling for kostpenger. Reduksjonen vil framgå av fakturaen.

Du finner informasjon om ordningene på siden:
https://kristiansand.kommune.no/priser-bhg-sfo
Du søker redusert foreldrebetaling på foresattportalen:
https://foresatt.visma.no/kristiansand

 
Den politiske saken finner du på kristiansand kommunes hjemmeside under Politikk og
administrasjon, Politikk, Politisk agenda, Bystyret, møtedato 07.06.2023, sak 114/23.

Lenke til vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansand:
https://www.kristiansand.kommune.no/vedtekter-barnehager
Med hilsen
Oppvekstdirektøren