Publisert: 16. august 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Anne Brodersen

Velkommen til nytt skoleår!

Alle trinn begynner kl. 08.30 på SKOLEN. Det er vakt ute i skolegården fra kl. 08.20. Elevene vil slutte til ulike tider fordi de har ulikt antall uketimer. 

  • 1.- 3. trinn slutter hver dag kl. 13.15.
  • 4. trinn slutter hver dag kl. 13.15 med unntak av tirsdag kl. 14.10.
  • 5.- 7. trinn slutter kl. 13.15 onsdag og fredag. Mandag, tirsdag og torsdag slutter de kl. 14.10.

SFO er åpent fra kl. 07.30 - 16.30, og BHG fra kl. 07.00 - 16.30.