Publisert: 08. oktober 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Monica F. Gløersen

Ekskursjon til Hestvann

Skoleåret 2020-21 utviklet Mosby Oppvekstsenter, med støtte fra den naturlige skolesekkken, undervisningsopplegget Høiebekken. Alle klasser, 1.-7. trinn, skal jobbe med bærekraftig utvikling og miljø basert på vår nærmeste nabo. Vi skal utforske natur og historie for å gi innsikt i hvordan bekken var sentral i utviklingen av Mosby, liv og artsmangfold og energiproduksjon og -forbruk, bygge identitet hos barna og se sammenhenger mellom ressurser og forbruk. https://sites.google.com/ikrs.no/hoiebekken/start?authuser=0

På 7. trinn skal vi undersøke livet i bekken og gjøre noe for å bevare biologisk mangfold. Vi startet derfor med å utforske livet i Hestvann (Det høyeste vannet). 

Vi hadde en spennende dag!