Publisert: 02. april 2024 | Sist endret: 02. april 2024 | Forfatter: Anne Brodersen

Skoleveien

Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.
Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

Trygg Trafikk anbefaler:
-Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
-Øv på skoleveien sammen med barna.
-Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
-Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
-Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å  sykle alene.
-Lag hjertesone rundt skolen: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

SU og FAU på Mosby oppvekstsenter ber også de foresatte som har barn som tar buss om å ta en prat om trafikksikkerhet og at elevene må vente til bussen har kjørt før de krysser veien. Les mer på AKT sine sider: https://www.akt.no/planlegg-reisen/skoleskyss/trygg-skolevei/