Meny
Velg seksjon FAU
Dette er Foreldrenes Arbeidsutvalg sin seksjon. Informasjon om arbeidet i FAU vil komme på denne siden.
Det ble en festdag når Solås skole i dag feiret 17. mai!

Solås skole vil for tredje året på rad samle inn penger til dagsenteret i Babadag i Romania. Vi ønsker at elevene kan hjelpe andre barn som ikke opplever samme tryggheten, får de samme materielle godene og utdanningen som oss, eller som ikke kan spise seg mette hver dag.

Hvordan gjør vi det?


Kommuneoverlegene i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå går ut med følgende råd:


Alle med ny oppståtte luftveissymptomer eller som mistenker at de er smitta av covid-19, bør teste seg. Barn under 10 år med bare lette luftveissymptomer kan se an symptomer hjemme et par dager før testing. Dersom symptomene går over, er det ikke nødvendig å teste seg. Barn med rennende nese som eneste symptom, men som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på ny oppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke holdes hjemme eller testes. 

"Be the change you wish to see in the world"

- Mahatma Gandhi

 

I samarbeid med FAU vil vi også i år gjennomføre Omvendt julekalender i desember. All vår støtte vil gå til å finansiere måltider og skolemateriell til 45 barn ved dagsenteret i Babadag i Romania.

Hva er Babadag?