Meny
Velg seksjon FAU
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Dette er Foreldrenes Arbeidsutvalg sin seksjon. Informasjon om arbeidet i FAU vil komme på denne siden.

De siste ukene har alle trinn hatt fokus på inkluderende fellesskap på ulike måter. Inkludering betyr at alle hører til og er delaktige i læringsfellesskapet i skolen. Alle skal ha skolevenner og oppleve at det er trygt i klassen uavhengig av hvem de er eller hva de kan. Vi skal respektere at vi er forskjellige og heie på hverandre.

4.trinns elever var dyktige konferansierer som ledet oss fint gjennom storsamlingen.