Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten informerer:

Hei. Skolehelsetjenesten er en forlengelse til helsestasjonens tilbud til barn og ungdom i skolepliktig alder. På Solås skole er helsykepleier Pernille Hebnes og Anita Løvåsen tilstede i vekslende uker. Kjernetiden er kl 08:30-14:00.

Pernille kan kontaktes via mail: PernilleHoff.Hebnes@gjesdal.kommune.no
Telefon 481 74 617

Anita kan kontaktes via mail: Anita.Lovasen@gjesdal.kommune.no
Telefon 468 58 748


I dag startet vi den årlige innsamlingen til dagsenteret i Babadag i Romania. Det er 6.gang vi har innsamling for å hjelpe de 45 barna som er tilknyttet dagsenteret. Alle pengene vi får inn går til å finansiere måltider, klær, sko og skolemateriell.
Babadag er den største tyrkisk-rumenske byen i Romania med ca 10.000 innbyggere. Folkegruppen heter Milet, og folkegruppen er svært diskriminert i Romania. Det er høy fattigdom, 92% av befolkningen er arbeidsledige, og de fleste barn går ikke på skolen. Den største utfordringen er at de aller fleste barna ikke får den oppfølgingen hjemmefra for å bli værende i skolen og til å gjennomføre den.
IMG_2830.jpg

Alle fortjener å bli møtt med respekt og bli snakket til på en ordentlig måte!

I dag markerte vi starten på arbeidet med positivt språk på Solås skole. Alle skal vi bli flinkere til å lete etter det som er bra hos oss selv og andre. Vi ønsker å få bort den stygge språkbruken blant elevene ved å lære de et positivt språk, og gjøre de bevisst hvordan språket påvirker oss. Vårt mål er at alle skal bli mer bevisst og aktivt bruke positive ord og gjøre positive handlinger, slik at alle får det bedre og tryggere på skolen.