Meny
Velg seksjon 1.trinn
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
2. mai 2023 blir Visma “Hjemmeweb” erstatta med “Foresattportal”. 
Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same lenka som ligg på skulen si heimeside. I dag har vi feira at 1.trinn har gått 100 dager på skulen. Vi har vore i hundre heile dagen.

I dag hadde 1. og 2. trinn bamsesjukehus. Bamsane var hos legen, på apoteket og på sjukehuskaffeen. Heldigvis blei dei friske og raske :-) God stemning, bra leik og mykje god skriving. 

Etter haustferien er det mørkare om morgonen. Skulen oppmodar alle til å bruka refleks, både store og små. Refleks er den billigaste livsforsikringa du kan ha! Bruk refleks så du blir synleg i trafikken. Trygg trafikk oppmodar til å bruka refleks som beveger seg når du går, og at du bruker to refleksar slik at du er synleg frå fleire kantar.

Det blei ein blaut, men kjekk trafikkdag. Syklane til dei eldste elevane blei sjekka og alle elevane øvde seg ute i trafikken. Politiet snakka om refleks, hjelm og reglar. Takk til føresette/besteforeldre som stilte opp og til FAU som sponsa elevane med pølser og saft.  


I Time kommune vil me at alle elevane skal lukkast i skulen. Me vil at elevane skal ha lyst på livet og evna til å meistra det. I den samanheng er deltaking i opplæringa viktig og det er eit viktig førebyggande tiltak at me har gode rutinar for oppfølging av fråvær.  

Første og andre trinn var på uteskule ved smokken. Me sorterte pinnar etter storleik og samarbeide om å byggje hytte med stokkar. Ein fin (og blaut) tur.

Desse flotte elevane starta på Hognestad skule torsdag 18. august. Velkommen til kvar og ein!