Meny
Velg seksjon SFO
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

 

 

Åpningstider: 07:15-08.25 (Frokost til 07.45) og frå skuleslutt til 16:00. 

 

 

Kontaktinfo

Tove-Elin Gudmestad, SFO leiar       
E-post: tove-elin.gudmestad@time.kommune.no  
Telefon: 99383535

Telefon SFO: 99126724

Betalingssatsar: 
2 dagar   1270 kr. Gratis for 1.og 2.klasse. Matpengar 90 kr. 
3 dagar   1910 kr. Gratis for 1.og 2.klasse.  Matpengar 130 kr.
4 dagar   2540 kr. 630 kr for 1.og 2.klasse. Matpengar 180kr.
5 dagar    3180 kr. 1270 kr for 1.og 2.klasse. Matpengar 220 kr. 

Kjøp av ekstra dag: 280krNye prisar for SFO frå 1. januar 2023 (sjå i info)
Foreldrebetalinga for SFO blir justert kvart kalenderår, jf. vedtektene for skulefritidsordninga i Time kommune. 
Kommunestyret vedtok 13. desember "Prisliste 2023" med prisar for ulike kommunale tenester. Satsane gjeld frå 1.januar 2023. 

Foreldre til barn i 1. -4. klasse med samla inntekt under kr. 549 100,-  har rett til å søka om redusert foreldrebetaling. 

Foreldrebetaling skal utgjera maks 6% av husstanden si samla inntekt for ein fulltidsplass i SFO. Søknadsportalen i Visma vil opna 1.august 2021 for 3. og 4. trinn.

Ein får ikkje automatisk lågare pris på SFO om ein har låg inntekt, foreldre må sjølv søka om å få redusert pris. Ein søker om redusert pris via Visma flyt skule under «søknader». 

Sjå til høgre under diverse dokument for meir informasjon -------->


No er mørketida her. Då er det ekstra viktig med refleksvest, refleksar og lys på syklane. Bruk refleksvest sjølv om du går på gangsti.

SFO: 99126724

Tove-Elin: 99383535

Skulen: 51778343