Meny
Velg seksjon SFO
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Foreldre til barn i 1. -4. klasse med samla inntekt under kr. 549 100,-  har rett til å søka om redusert foreldrebetaling. 

Foreldrebetaling skal utgjera maks 6% av husstanden si samla inntekt for ein fulltidsplass i SFO. Søknadsportalen i Visma vil opna 1.august 2021 for 3. og 4. trinn.

Ein får ikkje automatisk lågare pris på SFO om ein har låg inntekt, foreldre må sjølv søka om å få redusert pris. Ein søker om redusert pris via Visma flyt skule under «søknader». 

Sjå til høgre under diverse dokument for meir informasjon -------->


Ein betaler for 11 månader per år. Pris pr md:

5 d/veke 3290 kr 

4 d/veke 2635 kr

3 d/veke 1975 kr

Pris for kjøp av ekstra dag: 270 kr

Det vert ikkje gitt søskenmoderasjon,  redusert foreldrebetaling på grunn av låg inntekt kan dei som har barn i 1.-4.trinn søkja om.

 


No er mørketida her. Då er det ekstra viktig med refleksvest, refleksar og lys på syklane. Bruk refleksvest sjølv om du går på gangsti.

Åpningstider 2021/22                                          Tlf SFO: 99126724

Morgon SFO: 07.15- 08.25 alle dagar. Frukost fram til 07.45.

Ettermiddag SFO: Måndag: 14.00-16.00.            

                             Tysdag-fredag: 12.50-16.00


SFO: 99126724

Tove-Elin: 99383535

Skulen: 51778343