Meny
Velg seksjon 6.trinn
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Velkommen til nytt skuleår! Fyrste skuledag for elevane er torsdag 18.august kl 8.25. 1.trinn begynner kl 9.00. Oppmøte i skulegarden.

Me ser fram til eit flott nytt år på Hognestad skule. Skulen har fått ny avdelingsleiar, Asgeir Lystvet. Han skal, i tillegg, vera sosiallærar og undervisa litt.

Elles gler me oss over at Hanna Aase Undheim er tilbake og å ha fått Siri Heggheim og Sissel Ruud med på laget. 

 


Me har ledig vikarstillingar frå 1.august.
Arbeidstider frå kl.12/13 til kl.16. Det kan også vera mogleg med eit par morgonar (og utviding inn som assistent i skulen.)  

Ta kontakt med Tove-Elin Gudmestad 99 38 35 35 (Leiar SFO) eller Ingveig Nærland Ødegård 91 86 37 21 (rektor)  dersom du kan tenkja deg å arbeida på "verdens beste" SFO.

Hognestad skule har tilbod om at elevane kan få kjøpa mjølk- og frukt gjennom abonnement på skulen. Det er no ope for bestilling for skuleåret 2022/2023

Skolelyst, mjølkebestilling her

Skolefrukt, bestill her"Visma Min Skole-appen er en tjeneste for skole-hjem-dialog". For å kunne bruke appen må du ha smarttelefon (eller nettbrett) med minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow. 

Ny oppdatering i "Min skole-app" er val om gruppemelding.


Kommunen har fått mange spørsmål om jod-tablettar etter at krigen i Ukraina begynte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) seier det er lite sannsynleg at krigen i Ukraina vil gi behov for jod-tablettar. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jod-tablettar lagra heime, og hovudgrunnen til det er at atomubåtar og atomisbrytarar seglar langs kysten av Noreg. 

Kommunen har jod i barnehagar, på skular og på Bryne helsestasjon til personar under 18 år, gravide og ammande. Helsedirektoratet har nettopp sendt brev til kommunane om at barnehagen/skulen vanlegvis må innhenta samtykke frå føresette dersom barn skal kunna ta jod mens dei er i barnehagen / på skulen.

Me ber derfor føresette om å logga seg inn i Visma Flyt skule via skulen si heimeside og gi samtykke dersom de ønsker dette.

Jod-tablettar skal berre nyttast dersom nasjonale beredskapsmyndigheiter gir beskjed om det. 

Du kan lesa meir om bruk av jod-tablettar ved atomulukker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA)


Kvart år er skulen med på Olweusundersøkjinga. I løpet av dei neste vekene vil 4.-7.klasse gjennomføra denne. Det er eit ledd i arbeidet for trygt og godt skulemiljø og eit viktig ledd i arbeidet mot mobbing. Her kan du lesa meir om undersøkjinga.

"Min skole foresatt" er nå klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som skal erstatta SchoolLink. Du kan lasta ned app`en frå Google play eller App Store. Søk på: "Min skole-foresatt".  I denne appen melder du fråvær, sender meldingar, gjev beskjedar til SFO og sender inn skjema/undersøkjingar. Du finn meir informasjon her.