Meny
Velg seksjon 3.trinn
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
2. mai 2023 blir Visma “Hjemmeweb” erstatta med “Foresattportal”. 
Det er i hovudsak utsjånaden som blir endra. De vil ha tilgang til same informasjon og funksjonar som tidlegare. De kan framleis bruke den same lenka som ligg på skulen si heimeside. Etter haustferien er det mørkare om morgonen. Skulen oppmodar alle til å bruka refleks, både store og små. Refleks er den billigaste livsforsikringa du kan ha! Bruk refleks så du blir synleg i trafikken. Trygg trafikk oppmodar til å bruka refleks som beveger seg når du går, og at du bruker to refleksar slik at du er synleg frå fleire kantar.

Det blei ein blaut, men kjekk trafikkdag. Syklane til dei eldste elevane blei sjekka og alle elevane øvde seg ute i trafikken. Politiet snakka om refleks, hjelm og reglar. Takk til føresette/besteforeldre som stilte opp og til FAU som sponsa elevane med pølser og saft.  


I Time kommune vil me at alle elevane skal lukkast i skulen. Me vil at elevane skal ha lyst på livet og evna til å meistra det. I den samanheng er deltaking i opplæringa viktig og det er eit viktig førebyggande tiltak at me har gode rutinar for oppfølging av fråvær.  


"Visma Min Skole-appen er en tjeneste for skole-hjem-dialog". For å kunne bruke appen må du ha smarttelefon (eller nettbrett) med minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow. 

Ny oppdatering i "Min skole-app" er val om gruppemelding.


Hognestad skule gratulerer Torjer med siger i nybegynnerklassen i skulesjakkturneringa. Han vann alle 6 kampane. Me er så stolte! Kanskje det er fleire som har lyst å vera med neste år? 

Kommunen har fått mange spørsmål om jod-tablettar etter at krigen i Ukraina begynte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) seier det er lite sannsynleg at krigen i Ukraina vil gi behov for jod-tablettar. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jod-tablettar lagra heime, og hovudgrunnen til det er at atomubåtar og atomisbrytarar seglar langs kysten av Noreg. 

Kommunen har jod i barnehagar, på skular og på Bryne helsestasjon til personar under 18 år, gravide og ammande. Helsedirektoratet har nettopp sendt brev til kommunane om at barnehagen/skulen vanlegvis må innhenta samtykke frå føresette dersom barn skal kunna ta jod mens dei er i barnehagen / på skulen.

Me ber derfor føresette om å logga seg inn i Visma Flyt skule via skulen si heimeside og gi samtykke dersom de ønsker dette.

Jod-tablettar skal berre nyttast dersom nasjonale beredskapsmyndigheiter gir beskjed om det. 

Du kan lesa meir om bruk av jod-tablettar ved atomulukker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA)


"Min skole foresatt" er nå klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som skal erstatta SchoolLink. Du kan lasta ned app`en frå Google play eller App Store. Søk på: "Min skole-foresatt".  I denne appen melder du fråvær, sender meldingar, gjev beskjedar til SFO og sender inn skjema/undersøkjingar. Du finn meir informasjon her.