Meny
Velg seksjon 7.trinn
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Time kulturskule har søknadsfrist 1 mai for kulturskuleplass til hausten.

link til heimesida: https://www.timekulturskule.no


Takk for godt frammøte på foreldremøtet!

Under "Diverse dokument" finn de presentasjonen me hadde på møtet.

Innan fredag 23. februar må elevane i saman med føresette senda inn søknad på kva for valfag og 2. frammandspråk/arbeidslivsfag ein ønskjer seg.

Søknadskjema finn du her


Me er i full gang med å planlegga og legga til rette for dei nye elevane som skal starta opp hos oss i august.

Første foreldremøte blir allereie onsdag 14. februar kl. 18.00 i aulaen på Bryne ungdomsskule.
Her vil de få informasjon om skulen vår, valfag og språkval.
I forkant av dette møtet har me besøkt barneskulane, slik at barna dykkar har fått same informasjonen.

Andre foreldremøtet om oppstarten i august, vil me ha torsdag 13. juni kl. 18.00, på same stad.
Dei nye elevane blir inviterte til å koma fredag 14. Juni, for å treffa klassen, lærarane og sjå klasserommet sitt.

Me gledar oss til ny oppstart og til å møta borna dykkar.

Vennleg helsing alle vaksne på Bryne ungdomsskule.


Ny opplæringslov vart vedteken 09.06.23 og skal tre i kraft med verknad frå 01.08.24. Ei av lovendringane er at elevane på 8.- 10. trinn sjølve kan velja kva målform dei vil ha som hovudmål. 

Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me no må finna fram refleksen igjen.

Refleksdagen blir markert over heile landet torsdag 19. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at dei ikkje havner i ei ulykke.

Trygg Trafikks sine beste reflekstips:

1. Fest refleks på alle jakker og bagger 
2. Legg refleksbånd i skoene 
3. Bruk refleks som beveger seg når du går, da synes du best 
4. Bruk minst to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter 
5. Heng refleksen i knehøyde eller bruk slapwrap på bein

''Refleks er den billigste livsforsikringen du kan ha! Med refleks blir du synlig i trafikken. Bruk alltid refleks som beveger seg når du går, og husk å bruke to reflekser, en på hver side, slik at du er synlig fra flere kanter.'' Trygg trafikk


Nytt telefonnummer : 51 77 61 11

Felles epostadresse: familiesenteret@time.kommune.no


I dag blei det hausta løk og gulrøter frå eigen skulehage. Kjekt med kortreist mat og praktisk M&H.