Meny
Velg seksjon FAU / SU
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Torkel Ohma Wiig, elev

Oliver Ellingsen, elev

Pia Fjellanger, elev

Kristian Hognestad, føresett - leiar

Oddny Dubland, føresett - sekretær

Kristin Sando, tilsett

Hanna Aase Undheim, tilsett - nestleiar

Kjetil Hustoft, politikar

Ingveig Nærland Ødegård, rektor

 


"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representera alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er god.

FAU for skuleåret 2023/24:

Kristian Hognestad, leiar                        5. trinn       97512040

John Sægrov Holm, nestleiar                4. trinn       97064665

Jorunn Erga Steinsland, sekretær          6. trinn       40007919

Tommy Hognestad Liland, kasserar       5. trinn

Ingrid Underhaug Nielsen, medlem        1. trinn

Helene Hognestad, medlem                   2. trinn

Lena Taksdal, medlem                           3. trinn

Oddny Dubland, medlem                       7. trinn

 

Rektor: Ingveig Nærland Ødegård

Kommunalt FAU - Kristian Hognestad