Meny
Velg seksjon FAU / SU
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Ruth Sofie Rettedal Losvik, elev

Einar Bothildson Bjørknes, elev

Tiril Stensland, elev

Trond Bjørknes, føresett - leiar

John Sægrov Holm, føresett - nestleiar

Kristin Sando, tilsett - sekretær

Hanna Aase Undheim, tilsett

Jone Fosse, Time kommune

Ingveig Nærland Ødegård, rektor

 


"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representera alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er god.

FAU for skuleåret 2022/23:

Trond Bjørknes, leiar                              4. trinn       97127992      lostrond@gmail.com

Sikke Rettedal Hognestad, nestleiar     6. trinn       93423246      hogkaare@hotmail.com

Helene Hognestad, sekretær                 1. trinn 

Daniela Garborg Horpestad, kasserar   4. trinn

May Kristin Ree, medlem                       2. trinn

John Sægrov Holm, medlem                 3. trinn

Jorunn Erga Steinsland, medlem          5. trinn

Jim Helge Lomeland, medlem              7. trinn

 

Rektor: Ingveig Nærland Ødegård

Kommunalt FAU - Trond Bjørknes