Meny
Velg seksjon FAU / SU
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Maud Gausel, leiar elevråd

Tale Jess, nestleiar elevråd

Trond Bjørknes, forelder

Anita Auglend, forelder

Kristin Sando, tilsett

Bente Grødem, tilsett

Jone Fosse, Time kommune

Ingveig Nærland Ødegård, rektor

 


"Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt." (henta frå www.fug.no) FAU er hjemla i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representera alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er god.

FAU for skuleåret 2021/22:

Trond Bjørknes, leiar                              6. trinn       97127992      lostrond@gmail.com

Daniela Garborg Horpestad, nestleiar    3. trinn      40060214      daniela.g.horpestad@gmail.com

Janne Gro Hustavnes, sekretær            4. trinn 

Tormod Gausel, kasserar                       7. trinn

May Kristin Ree, medlem                       1. trinn

Anita Auglend, medlem                          2. trinn

Sikke Hognestad, medlem                     5. trinn

Rektor: Ingveig Nærland Ødegård

Kommunalt FAU - Trond Bjørknes