Meny
Velg seksjon 4.trinn
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Lenker 4. trinn
Gangetabellen
RELEMO

Det er no opna for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2024/2025

Skolelyst, mjølkebestilling her

Skolefrukt, bestilling her


Det finnes eit mangfald av frivillige lag og organisasjonar som gir tilbod og støtte til kultur og fritidsaktivitetar.

Sjekk Time kommune si heimeside for meir informasjon. 

Fritid, aktivitetstilbod og støtteordningar - Hovedportal (time.kommune.no)


Time kulturskule har søknadsfrist 1 mai for kulturskuleplass til hausten.

link til heimesida: https://www.timekulturskule.no


På skøyteisen og i akebakken.

Det går mot mørkare tider og me oppmodar om at me no må finna fram refleksen igjen.

Refleksdagen blir markert over heile landet torsdag 19. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at dei ikkje havner i ei ulykke.

Trygg Trafikks sine beste reflekstips:

1. Fest refleks på alle jakker og bagger 
2. Legg refleksbånd i skoene 
3. Bruk refleks som beveger seg når du går, da synes du best 
4. Bruk minst to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter 
5. Heng refleksen i knehøyde eller bruk slapwrap på bein

''Refleks er den billigste livsforsikringen du kan ha! Med refleks blir du synlig i trafikken. Bruk alltid refleks som beveger seg når du går, og husk å bruke to reflekser, en på hver side, slik at du er synlig fra flere kanter.'' Trygg trafikk


Kommunen har fått mange spørsmål om jod-tablettar etter at krigen i Ukraina begynte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) seier det er lite sannsynleg at krigen i Ukraina vil gi behov for jod-tablettar. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jod-tablettar lagra heime, og hovudgrunnen til det er at atomubåtar og atomisbrytarar seglar langs kysten av Noreg. 

Kommunen har jod i barnehagar, på skular og på Bryne helsestasjon til personar under 18 år, gravide og ammande. Helsedirektoratet har nettopp sendt brev til kommunane om at barnehagen/skulen vanlegvis må innhenta samtykke frå føresette dersom barn skal kunna ta jod mens dei er i barnehagen / på skulen.

Me ber derfor føresette om å logga seg inn i Visma Flyt skule via skulen si heimeside og gi samtykke dersom de ønsker dette.

Jod-tablettar skal berre nyttast dersom nasjonale beredskapsmyndigheiter gir beskjed om det. 

Du kan lesa meir om bruk av jod-tablettar ved atomulukker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA)


Kvart år er skulen med på Olweusundersøkjinga. I løpet av dei neste vekene vil 4.-7.klasse gjennomføra denne. Det er eit ledd i arbeidet for trygt og godt skulemiljø og eit viktig ledd i arbeidet mot mobbing. Her kan du lesa meir om undersøkjinga.