Meny
Velg seksjon 4.trinn
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
God sommar til alle elevar og føresette på Hognestad skule. Me snakkast igjen i august. Fyrste skuledag for elevane er torsdag 18.august kl 8.25. 1.trinn begynner kl 9.00. Velkommen!

Me har ledig vikarstillingar frå 1.august.
Arbeidstider frå kl.12/13 til kl.16. Det kan også vera mogleg med eit par morgonar (og utviding inn som assistent i skulen.)  

Ta kontakt med Tove-Elin Gudmestad 99 38 35 35 (Leiar SFO) eller Ingveig Nærland Ødegård 91 86 37 21 (rektor)  dersom du kan tenkja deg å arbeida på "verdens beste" SFO.

Hognestad skule har tilbod om at elevane kan få kjøpa mjølk- og frukt gjennom abonnement på skulen. Det er no ope for bestilling for skuleåret 2022/2023

Skolelyst, mjølkebestilling her

Skolefrukt, bestill her"Visma Min Skole-appen er en tjeneste for skole-hjem-dialog". For å kunne bruke appen må du ha smarttelefon (eller nettbrett) med minimum iOS 11.0 (Apple) eller Android 6.0 Marshmallow. 

Ny oppdatering i "Min skole-app" er val om gruppemelding.


Kommunen har fått mange spørsmål om jod-tablettar etter at krigen i Ukraina begynte. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) seier det er lite sannsynleg at krigen i Ukraina vil gi behov for jod-tablettar. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jod-tablettar lagra heime, og hovudgrunnen til det er at atomubåtar og atomisbrytarar seglar langs kysten av Noreg. 

Kommunen har jod i barnehagar, på skular og på Bryne helsestasjon til personar under 18 år, gravide og ammande. Helsedirektoratet har nettopp sendt brev til kommunane om at barnehagen/skulen vanlegvis må innhenta samtykke frå føresette dersom barn skal kunna ta jod mens dei er i barnehagen / på skulen.

Me ber derfor føresette om å logga seg inn i Visma Flyt skule via skulen si heimeside og gi samtykke dersom de ønsker dette.

Jod-tablettar skal berre nyttast dersom nasjonale beredskapsmyndigheiter gir beskjed om det. 

Du kan lesa meir om bruk av jod-tablettar ved atomulukker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA)


Kvart år er skulen med på Olweusundersøkjinga. I løpet av dei neste vekene vil 4.-7.klasse gjennomføra denne. Det er eit ledd i arbeidet for trygt og godt skulemiljø og eit viktig ledd i arbeidet mot mobbing. Her kan du lesa meir om undersøkjinga.

"Min skole foresatt" er nå klar til nedlasting. Dette er ein ny tovegskommunikasjons-app som skal erstatta SchoolLink. Du kan lasta ned app`en frå Google play eller App Store. Søk på: "Min skole-foresatt".  I denne appen melder du fråvær, sender meldingar, gjev beskjedar til SFO og sender inn skjema/undersøkjingar. Du finn meir informasjon her.