Meny
Velg seksjon Skulehelsetenesta
0. trinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn

Helsesjukepleiar: Inger Helen Torheim

Trefftid på skulen:

Torsdag: kl. 8.30 til kl. 14.00

Fredag: kl. 08.30 til kl. 11.30.

Telefon: 41424595

Mail: inger.helen.torheim@time.kommune.no

Nytt telefonnummer : 51 77 61 11

Felles epostadresse: familiesenteret@time.kommune.no


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.

På Helsenorge får du også oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm.

Logg inn på Helsenorge for mer informasjon om digital helsestasjon.


Ved behov kan de kontakte helsesjukepleiar Inger Helen

Måndag - fredag klokka 09:00 - 13:00 på telefon 41 42 45 95 

Send SMS om ho ikkje svarer, så ringer ho deg opp igjen.

Til elevar og foreldre: "Ikkje nøl med å ta kontakt om de har behov for samtale"! 


Skulehelsetenesta skal arbeida for
•     å fremma eleven si psykiske og fysiske helse
•     fremma gode sosiale og miljømessige forhold
•     førebygga sjukdom og skade

I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon. Helsesjukepleiar er med i tverrfagleg ressursteam på skulen. Føresette og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar. 

Plan for skulehelsetenesta:

 
1. Klasse
Helseopplysing frå føresette om barnet si helse. Helsesamtale hos helsesjukepleiar, vekt- og høgdemåling. Konsultasjon hos lege med mellom anna somatisk helseundersøking.

2. Klasse
Tetravac-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3. Klasse
Gruppesamtalar om helse og trivsel. Vekt- og høgdemåling. 

4. Klasse
Psykologisk førstehjelp. Klasseromsundervisning om psykisk helse.

5. Klasse
Gruppesamtalar om pubertet.

6. Klasse
MMR - vaksine (meslingar, kusma og raude hundar).

7. Klasse
HPV-vaksine (for førebygging av livmorhalskreft).