Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen

Slik blir fordelingen av kontaktlærere i skoleåret 2024/2025:

1A Elisabet Halle Hoem

1B Hege Madsen Christensen

2A Ann Mari Pedersen

2B Bente Holm Astad

2C Linda Alte

3A Unni Øie Jordahl

3B Cecilie Strømsholm

4A Vibeke Eidsøren Johansen

4B Asbjørn Langø

4C Eirik Wiik Rikardsen

5A Kjell Arne Gøranson

5B Randi Flatval

6A Christina Oddvik Holm

6B Hilde Godø

6C Jan Erik Moldestad

7A Eli Teiseth

7B Eli Magni Børset

7C Jørn Aasprong

 

 


Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven § 1B-4 om gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn. Fra skoleåret 2024-2025 omfatter ordningen også 3. trinn. Endringen trer i kraft 1. august 2024. Endringen vil bli en del av ny forskrift til opplæringsloven når denne er fastsatt.
Les mer på udir.no

Hei!

Tidligere i år ble det sendt ut informasjon til skolestarternes foreldre, med informasjon om innskriving med mer. Vi ønsker å invitere skolestarterne og dere foreldre til informasjonsmøte, innskriving og besøksdag, og det er viktig at alle prioriterer disse møtene

Informasjonsmøtet er kun for foreldrene/de foresatte, og det vil bli avholdt i skolens mediatek (allrommet i 2. etasje) onsdag 22. mai klokka 18.00-19.30. Vi ønsker da å gi dere nyttig informasjon om skolen før skolestart. Gå inn hovedinngangen og opp trappa.

Tirsdag 4. juni klokka 17.30-19.30 er det innskrivingsbesøk for både barn og foreldre. Hver enkelt skolestarter vil bli formelt innskrevet og ønsket velkommen til skolen av en av skolens ansatte. Fadderne (elever på dagens 5. trinn) vil ta dere med på en omvisning på skoleområdet, og siden det vil bli noe ventetid på en del av dere, vil fadderne legge til rette for lek, tegning etc. De vil også servere saft, kjeks og kaffe. Møt opp på mediateket. Barna skal sitte på benker nærmest scenen og foreldrene på stoler bak. Møt presis, for fadderelevene starter besøket med en liten forestilling.

Tirsdag 11. juni klokka 11.45-13.15 inviteres alle nye skolebarn til en ”bli-kjent-dag”. Barnehagene på Dale pleier å følge sine barn, mens barn som går i andre barnehager sannsynligvis må følges av mor/far. På dette skolebesøket vil elevene få møte klassen og læreren sin, og ha sin første skoletime i klasserommet sitt. Fadderelevene vil også være med, og da blir det tid til litt lek og moro. Møt opp utenfor SFO-bygget.

Hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å kontakte oss!

Med vennlig hilsen
Knut E. Olsen
rektor


På grunn av fravær blant ansatte i skolehelsetjenesten, får vi et redusert tilbud fremover.

Vi har nå helsesykepleier her kun på tirsdager og fredager. Elisabeth Nylander kan kontaktes på telefon og e-post hvis dere ønsker å samtale med henne: 

Tel. 95 44 41 52.

e-post: elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no

 


Slik er reglene ved Dale barneskole:

- Elevenes mobiltelefon/smartklokke skal ligge avslått i skolesekken hele skoledagen. Det er selvfølgelig greit at man legger den igjen hjemme.

- På 6. og 7.trinn er det innført "mobilhotell", og telefoner/smartklokker som er medbrakt til skolen, skal leveres inn ved skoledagens start.

- Elever som starter med gym i 1. time, må levere telefoner/smartklokker til gymlærer før de går inn i garderobene, fordi ingen skal være redde for at noen skal ta bilder av dem.

- Brudd på reglene medfører inndraging av telefon/smartklokke, og eleven må hente den på adm.kontoret ved skoledagens slutt. Foresatte vil bli varslet i slike tilfeller.

 

Reglene kan bli strammet inn ved behov.

Kristiansund kommune skal før sommerferien utarbeide en ny forskrift til ordensreglement, som vil bli sendt ut på høring i skolens råd og utvalg.


Hei, alle foreldre ved Dale barneskole!

Etter jul har personalet vårt brukt mye tid på å hjelpe til med å rydde opp i negative saker elevene våre har gjort, eller har blitt utsatt for, på sosiale medier. Vi opplever dessverre at foreldrene slipper barna sine inn på disse sosiale mediene stadig tidligere - og det er helt sikkert noen elever som lurer seg inn uten foreldrenes samtykke. Det er en grunn til at de fleste sosiale mediene har 13 års aldersgrense. De fleste elever på barneskoler er ikke modne nok til å håndtere slike medier.

Elever ved Dale barneskole har sendt stygge meldinger til eller om medelever, det er opprettet hatgrupper mot enkelte elever, det er opprettet falske brukerprofiler, det er satt ut anonyme rykter om andre, det har vært opprettet negative meningsmålinger, elever har delt ting de ikke bør dele, elever er blitt lurt til å sende nakenbilde av seg selv..... Mange elever har mange brukerkontoer, så det er slett ikke sikkert at dere ser hva barna deres gjør på SoMe selv om dere sjekker.

Dere har helt sikkert fått med dere at det spres voldelig filmer blant barn og unge i Kristiansund, også lokale voldsfilmer. Hvis dere hører om noe stygt og negativt som skjer i en annen del av Kristiansund, eller i en annen landsdel, så skjer det også her i byen og her på Dale.

Tidligere i år hadde vi et møte for alle elevene på 7. trinn om hva som er greit å si og dele på sosiale medier, og om digital mobbing. I dag har jeg "lest teksten" for 6. trinn. Jeg er også blitt varslet om at vi har yngre elever som har dummet seg ut gjennom svært stygg språkbruk på SoMe.

Foreldrene er ansvarlige for eget barns oppdragelse, også den digitale oppdragelsen, og vi på skolen hjelper dere med dette, men vi har ikke kapasitet til å bruke mange timer hver uke på å rydde opp i negative saker på SoMe, som har skjedd i elevenes fritid, blant elever som er for unge og umodne til å være på disse mediene. Dette går også utover den planlagte undervisningen, fordi lærerne må bruke tid på slike saker i stedet for faglig læring.

Her kommer noen velmenende råd fra meg:
- Ikke slipp barna deres alt for tidlig inn på sosiale medier. Ingen elever under 7.trinn bør ha brukerkontoer på SoMe.
- Når dere gir barnet deres innpass på SoMe, må dere også følge dem godt opp. Gi fra dere den digitale kontrollen gradvis etter hvert som barnet modnes.
- Telefoner og andre digitale dingser har ikke noe på barnas soverom å gjøre etter leggetid.
- Snakk jevnlig med barnet ditt om hva dere forventer av oppførsel og språkbruk, både på nett og "face to face".
- Ta screenshot av negative ting som blir sagt til eller om ditt barn eller medelever. Slike skjermdumper gjør det mye enklere for dere foreldre og oss på skolen når vi må hjelpe barna med å rydde opp.
- Hvis ditt barn krenker andre, eller blir krenket av andre, bidra til konstruktiv dialog i stedet for å innta rollen som "advokat". Ingen foreldre ønsker at deres barn skal bli krenket, og ingen foreldre ønsker at deres barn skal krenke andre. Hjelp hverandre, og tips hverandre om du hører om elever som oppfører seg dårlig på nett, og hjelp barna med å rydde opp.
- Drøft og bli enig med de andre foreldrene på trinnet om felles kjøreregler for SoMe. Dere er sterke sammen, men svake hver for dere.

Mvh.
Knut, rektor


5. trinn har hatt besøk av Ungt Entreprenørskap som har kjørt opplæringsopplegget SMART - hvor elevene skal avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger - akkurat som en ekte oppfinner!