Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Innmelding, endring og oppsigelse av SFO-plass

SFO-plass løper til man sier opp plassen. Skal dere endre eller si opp plassen må dette skje elektronisk. 

I følge vedtekter for skolefritidsordningen i Kristiansund gjelder en måneds oppsigelse fra den 1. i hver måned. Sier du opp fra og med den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut inneværende måned og den neste. Plassen avsluttes automatisk når barnet begynner i 5. klasse. 

Følg denne linken for å finne skjema for innmelding, endring og utmelding: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2654&externalId=1503

http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skole-og-utdanning/skolefritidsordningen-sfo/endring-og-oppsigelse-av-plass/