Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Informasjon til skolestarterne

Her kommer informasjon til skolestarternes foreldre/foresatte. Dette vil også bli sendt til alle aktuelle hjem og barnehagene.

Til foreldrene/de foresatte til skolestartere august 2019          Kristiansund 07.05.2019  

Informasjonsmøte, innskriving og besøksdag  

Velkommen til Dale barneskole!

Vi ønsker å invitere skolestarterne og dere foreldre til informasjonsmøte, innskriving og besøksdag.

Informasjonsmøtet er kun for foreldrene/de foresatte, og det vil bli avholdt i skolens mediatek tirsdag 4. juni klokka 18.00-19.30. Vi ønsker da å gi dere nyttig informasjon om skolen før skolestart. Gå inn hovedinngangen og opp trappa.

Onsdag 5. juni klokka 18.00-20.00 er det innskrivingsbesøk for både barn og foreldre. Hver enkelt skolestarter vil bli formelt innskrevet og ønsket velkommen til skolen av en av skolens ansatte. Fadderne (elever på dagens 5. trinn) vil ta dere med på en omvisningsrunde på skoleområdet, og siden det vil bli noe ventetid på en del av dere, vil fadderne legge til rette for lek, tegning etc. De vil også servere saft, kjeks og kaffe. Møt opp ved skolens hovedinngang, og vær presis, for fadderelevene starter besøket med en forestilling.

Tirsdag 11. juni klokka 11.45-13.15 inviteres alle nye skolebarn til en ”bli-kjent-dag”. Noen barnehager greier å sende med noen av sine ansatte, men dette må dere sjekke. Foreldrene kan selvsagt være med. På dette skolebesøket vil elevene få møte læreren sin, og ha sin første skoletime i klasserommet sitt. Fadderne vil også være med, og da blir det også tid til litt lek og moro. Møt opp utenfor SFO-bygget.

Torsdag 13. juni klokka 11.45 inviteres alle skolestarterne til å se 1.trinnets samlingsstund. Barnehagene på Dale pleier å følge sine barn, mens barn som går i andre barnehager sannsynligvis må følges av mor/far.

Hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å kontakte oss!  

Med vennlig hilsen

Knut E. Olsen, rektor