Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Info om Forsterket skoletilbud (FST)


Barnekonvensjonen og opplæringsloven understreker at alle elever har rett til et forsvarlig og individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. «Alle mennesker trenger å være en del av fellesskapet. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor» (Stat. Ped)

Kristiansund kommune har et forsterket skoletilbud på Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole. Forsterket skoletilbud er et skoletilbud for elever som har omfattende lærevansker / psykososiale sammensatte vansker. Skolene følger Opplæringsloven og Kunnskapsløftet. Elevene defineres innenfor rammen av tilpasset opplæring og grunnskolens bestemmelser om spesialundervisning.

Den enkelte elev vil ha et helhetlig tilbud med klassetilhørighet og samtidig et individuelt tilpasset tilbud som gir opplæring etter elevens forutsetninger og behov. Basiselementer i opplæringen vil være: Kommunikasjonsferdigheter, sosial kompetanse, ADL-ferdighetstrening, fysisk aktivitet, sansemotorikk, fag. Svømmeterapi og musikkterapi er også faste elementer i undervisningen.