Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Info skolestarterne 09.03.2021

 Hei, alle foresatte for skolestartere ved Dale barneskole- høsten 2021!  

 

Vårens aktiviteter for skolestarterne blir dessverre ikke som ønsket og planlagt.

På Dale barneskole har vi ei overgangsplan med aktiviteter og skolebesøk som vanligvis gjennomføres våren før skolestart. I samråd med smittevernteamet, har skolene i Kristiansund blitt enige om at flere av aktivitetene må utgå grunnet smittevern. Dette innebærer dessverre at noen tiltak ikke lar seg gjennomføre etter opprinnelig plan.

Vi har gjennomført møter med barnehagene på Dale som har skolestartere ved Dale barneskole, og vi har fått god informasjon. Jeg skal innhente informasjon fra de andre barnehagene før påske.

Vi har erfaring med at skolebesøkene er viktige for å sikre en trygg og myk overgang mellom barnehage og skole. Vi ønsker derfor å prøve å få til et par skolebesøk for barna, men kommer til å gjøre dette puljevis slik at vi ikke blander barnehager og kohorter. Det er mulig at dette vil måtte foregå utendørs. Jeg vil komme nærmere tilbake til invitasjon og tid for skolebesøk. Vi ser an smittesituasjonen i kommunen, men håper å gjennomføre skolebesøkene i april og mai. Dersom noen har behov for ekstra besøk til skolen, tar dere kontakt for avtale.

Foreldremøtet og innskrivingsbesøket må dessverre utgå. Jeg vil derfor før sommerferien sende dere et skriv med blant annet informasjon om skolestart, lærere på trinnet og gruppedeling m.m.      

Forhåpentligvis vil høsten se bedre ut med tanke på smittevern. Det vil sannsynligvis bli avholdt foreldremøte på skolen i september. Her vil dere få god informasjon om skolens arbeid med begynneropplæring, læringsmiljø og skolens andre aktiviteter. Dere kan også finne informasjon på skolens hjemmeside, og det viktigste er samlet i årets infohefte.

Jeg ønsker dere alle en fin vår, og lykke til med siste del av barnehagetiden!  

Mvh. Knut E. Olsen, rektor