Historie

Fra fattighus til moderne skole

Historien om skolen starter egentlig i 1831. Da ble byens flotteste private herskapshus, bygd i 1807 av Ole Clausen Mørch, omgjort til fattigarbeidshus. Huset sto på hjørnet av Vestre Strandgate og Henrik Wergelandsgate, rett over gata ved jernbanestasjonen.  

Arbeids- og oppdragelsesanstalt

Rundt 1830 var det stor arbeidsløshet og fattigdom i Kristiansand. Noen av de mer velhavende borgere ønsket å gjøre noe med dette. Allerede i 1828 ble det arbeidet for å opprette en arbeidsanstalt og gi fattige barn litt skolegang. Da Christiansand Byselskap ble dannet i 1831, kom det fortgang i disse planene. 370 borgere forpliktet seg til å betale 11-1200 spesidaler årlig i to år dersom staten skaffet egnet lokale.    Henvendelsene ble gjort på høyeste hold. Kong Carl Johan ga 3000 spesidaler av egne midler til kjøp av grosserer Mørchs store bygård. Dermed var kong Carl Johans Arbeids- og oppdragelsesanstalt en realitet.

De fattige barna fikk også 3 timer undervisning hver dag, slik at de kunne bli samfunnsnyttige mennesker. 1.juli 1832 startet virksomheten. Alle bodde i huset, og de fikk mat og klær. Men fattigdommen gjorde at mange flere søkte til huset for å få mat. Nyttårsdag 1833 fikk for eksempel 617 personer gratis mat i anstalten. Barna fikk som nevnt 3 timers skolegang hver dag. I tillegg måtte de delta i anstaltens arbeidsliv. Byens fattigvesen sto for driften fra 1838. Men utviklingen ble ikke så god. Det var særlig uheldig å ha så mange voksne og barn tett sammen. Barna tok etter de voksnes dårlige vaner. Oppdragelsesanstalten ble nedlagt i 1848.

Almueskolen

I 1848 kom loven om almueskoler i byene. Høsten 1850 ble derfor lokalene tatt i bruk til vanlig skolevirksomhet.
Karl Johans Minne skole var et faktum.
Gutter og piker gikk i hver sine klasser, opptil 50 elever i hver! Undervisningen måtte foregå med noen klasser på formiddagen og noen om ettermiddagen. Elevtallet økte jevnt, men raskt. Snart ble det trangt om plassen. Da Tordenskjoldsgate skole sto ferdig i 1871 ble den en ren gutteskole, mens Karl Johans Minne ble pikeskole. Skolen var i virksomhet i alle år til den nye skolen på Tinnheia sto klar til bruk i 1969.  

Karl Johans Minne skole

Den store utbyggingen av Tinnheia som fant sted i 1960-årene, førte til et akutt behov for egen skole i området. Inntil 1969 ble Tinnheias skolebarn spredd rundt på naboskolene Solholmen og Krossen. Da skolen sto ferdig i 1969, var prislappen 3,9 millioner kroner. Den gamle Karl Johans Minne skole ble solgt til Sørlandets Samvirkelag for 1,7 millioner kroner. Pengene var øremerket til et nytt skolebygg som skulle bære kong Carls navn. Slik gikk det til at Tinnheia skole ved innvielsen høsten 1969 fikk navnet Karl Johans Minne skole, Tinnheia.  

Rehabilitering 2010-2011
Karl Johans Minne skole ble rehabilitert skoleåret 2010-2011. 63 mill ble satt av til gjennomføringen av prosjektet. Planleggingsfasen som startet vinteren 2009, involverte hele brukergruppene, herunder også foreldre. Skoleåret 2010-2011 hadde vi undervisning i brakker for 1.-4.trinn og 5.-7.trinn hadde sin undervisning i Tinnheiveien 30.

Høsten 2011 tok vi i bruk en nyrenovert skole!