Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten utfører helsefremmende og forbyggende arbeid i skolen i samarbeid med hjem, skole og andre aktuelle instanser etter behov.

Liv Hilde Fausa og Åsne Toreid Eriksen er helsesykepleiere på Karl Johans Minne skole.
Helsesykepleiers kontor er i kjelleretasjen/ved SFO.

Elever og foreldre kan ta kontakt uten forhåndsavtale.
Det kan også avtales tid for samtale med elever eller foreldre.
Det er gyldig fraværsgrunn å snakke med helsesykepleier.

Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved både små og store bekymringer. Tilstede på skolen: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Telefon: 977 59 401 (Liv Hilde) / 902 71 873 (Åsne)

E-post: liv.hilde.fausa@kristiansand.kommune.no / asne.toreid.eriksen@kristiansand.kommune.no

 
Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Kristiansand kommunes hjemmeside: 
https://www.kristiansand.kommune.no/