Våre ansatte

Hallvard Auestad
rektor
Telefon: 99 04 53 20
Asle Kregnes
inspektør
NOA-kontakt
Telefon: 41 25 12 15
Carsten H. Primdahl
Inspektør, Sosiallærer, verneombud
Lærer 5.- og 6. trinn
Telefon: 48 02 57 75
Stefan Lundgren
SFO-leder
Telefon: 91 10 79 48
Merethe Lundal
Kontorleder
Telefon: 38 00 23 80
Elly Sandtveit
Sekretær
Telefon: 38 00 23 80
Kari Birkeland Ljosland
Fagarbeider 2. og 4.trinn
Telefon: 38 00 23 80
Gladys Lopez
Fagarbeider 1. trinn og SFO
Telefon: 38 00 23 80
Ida Marie Åsemoen
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Natalia Pedersen
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Stine Kleiven
Lærer 4. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Oda Eskeland Berge
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Espen Lund Bjørnsen
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Hanne Håkedal
Lærer 2. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Monica Sæbø
Fagarbeider 3. trinn og SFO
Telefon: 38 00 23 80
Ina Austrud
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Therese Strømsnes Lien
Kontaktlærer 4. trinn
Fagansvarlig bibliotek
Telefon: 38 00 23 80
Randi Govertsen
Lærer 1. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Elin Pedersen
Assistent 4. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Anette Birkeland
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Albert Heggland
Kontaktlærer 5. trinn
Plasstillitsvalgt
Telefon: 38 00 23 80
Ida Løwø Antonsen
Lærer 1. og 5. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Mariell Holmen
Kontaktlærer 6. trinn
Spes.ped. koordinator
Telefon: 38 00 23 80
Harald Langesæter
Lærer 6. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Camilla Krageboen
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Lars Haarr
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Karl-Henrik Flatner
Lærer 7. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Alexander Ruden
Lærer 7. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Cathrine Fjukstad
Fagarbeider 7. trinn og SFO
Telefon: 38 00 23 80
Elvis Osmanovic
Fagarbeider 7. trinn og SFO
Telefon: 38 00 23 80
Trine Aasen
Kontaktlærer 5. trinn
Mat og helse 6. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Heidi B Avdal
Lærer 5. og 6. trinn
Telefon: 38 00 23 80
Ulf Aasen
Kontaktlærer 4. trinn
IKT-kontakt
Telefon: 38 00 23 80
Inam Abdulkareem
Assistent 2. trinn og SFO
Telefon: 38002380
Mads Pedersen
assistent
Telefon: 38 00 23 80