Elevrådet

Elevrådet skal være valgte representanter fra hvert trinn. 

7. klasse sitter i elevrådstyre og her må elever søke for å kunne bli med før de blir valgt av hele elevrådet. 

Oppgavene til elevrådet er flere, men de skal kunne ta opp saker på vegne av elever, de skal være et forbilde for de andre, og de skal også være arrangører av turneringer, valg og Fredagsgjengen. De er bindeledd til skolens ledelse.

Fredagsgjengen kommer igang i slutten av oktober. Deres oppgave er å se til at elever i skolegården ikke er ensomme, at de har det trygt og at de har noen de kan leke med. Vi ønsker at alle skal kunne gå med venner. 

Elevrådet 2023-24 består av følgende: 

Styre 7. trinn: Kaja (leder), Matilde (nestleder), Jonas (sekretær) og Hamza (vara) 

6. trinn: Sebastian og Erle

5. trinn: Nardos og Noah, Mathias og Herman 

4. trinn: Nasir og Oda, Daniel og Isabal 

3. trinn: Thelma og Adrian, Andris og Gunhild