Prosedyrer ved tingskade

I lenken under finner du informasjon om prosedyrer ved tingskade i skoletida.

Prosedyrene gjelder erstatningsansvar ved skade og ødeleggelse.

 

Prosedyrer ved tingskade