Søknad om permisjon

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastsatt for skoleåret. 

Dersom det skal tas fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette i Visma.

I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid i perioden det søkes fri for. Type skolearbeid avtales med kontaktlærer.

Vi ber dere benytte foresattportalen i Visma når dere skal søke permisjon for elev.

https://foresatt.visma.no/login/kristiansand