Vår visjon

Et voksested for hele mennesket

På Karl Johans Minne skole deler vi visjonen om at skolen skal være et voksested for hele mennesket.

Pedagogisk plattform
Vår fremste oppgave er å legge forholdene til rette for vekst og utvikling. Alle barn har noe de kan bli gode på. Alle elevene våre skal ha like muligheter til å utvikle sine egne evner og talenter.