Ordensreglement

Ordensreglement for grunnskolene i Kristiansand kommune finner du på kommunens nettside:

Felles ordensreglement for skolene