Meny
Velg klassetrinn Forside
Innføringsklasse
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Besøksadresse Idrettsgata 54 8370 Leknes Telefon: 76056800 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 14 8376 Leknes
Redaktør: Geir Angell
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<desember 2022><<
desember 2022
mtotfls
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Referat fra møter i FAU

I menyen til høyre finner du referat fra møter i skolens FAU.

 

Link til Foreldreutvalget for grunnopplæringens hjemmeside:

http://www.fug.no/

 

Vedtekter FAU Leknes skole – 28.05.2018

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

    Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår     skole informerer FAU foreldrene på Mobilskole, skolens nettside; minskole.no/leknes og ifm foreldremøter.

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

    Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: Hvert klassetrinn velger sin representant blant klassekontaktene som inngår i FAUs arbeidsgruppe.

  • 1. klasse velger sin representant ifm førskolen
  •  2. - 7. + 9. og 10. klasse velger sin representant på våren (gjerne på siste foreldremøte)
  • 8. klasse velger sin representant tidlig høst

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

    FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder og styremedlem. Videre velges kasserer og sekretær som inngår i FAUs arbeidsgruppe. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU     skal være den ene av representantene. Det er skolens ansvar å konstituere FAU, helst så tidlig som mulig etter skolestart. Klassetrinnene må velge representant og vara. Begge møter på konstitueringsmøte.

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper

    FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper: - 17.mai komiteen er 6.klasse som får bistand fra 5.klasse til baking. - 8. klasse forbeholdes loddsalget. De melder interesse til komiteen og deler oppgaver ifm premier og     salg.

§ 5 – Møter

    FAU har møte cirka 4 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid     være kjent for FAU-leder og resten av FAU. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. For å få en sak vedtatt må det være flertall blant de oppmøtte.

§ 6 – Økonomi

    Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer skolens elever til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren. Kostnader inntil kr. 1.000,- kan besluttes     av leder alene. Kostnader utover dette skal vedtas i FAU. FAU skal motta 25% av netto salg (unntatt lodd, da dette ivaretas av 8. klasse) fra 17.mai-komiteen. FAU følger opp økonomiansvarlig i 17.mai – komiteen.

§ 7 – Taushetsplikt

    Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens ansatte på personnivå.

§ 8 – Konflikter i FAU

    FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i     sentrum.

§ 9 – Rektors rolle

    Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er     foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter. FAU ønsker god dialog med skolens administrasjon, fortrinnsvis rektor.

§ 10 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

    FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU), Skolemiljøutvalget (SMU) og skolens ledelse.

§ 11 – Endringer av vedtektene

    Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer