Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Ansatte på Stangeland skole

Ved skolestart dette året er vi 33 lærere, 4 miljøterapeuter, x fagarbeidere og x assistenter ansatt.

I administrasjonen er vi til sammen på begge skolene 1 rektor, 3 inspektører, 2 SFO ledere og administrasjonskonsulent. 


Mikalsen, Geir Tullin
Rektor
51336802 / 95046571
geir.t.mikalsen@sandnes.kommune.no (Send)
Hetland, Aud-Toril Gilje
Inspektør
51336860 / 90680408
aud-toril.gilje.hetland@sandnes.kommune.no (Send)
Nilsen, Ragnvald
Inspektør
51336803 / 97047676
ragnvald.nilsen@sandnes.kommune.no (Send)
Krogh, Rigmor Selseth
Inspektør
51336804 / 95896700
rigmor.s.krogh@sandnes.kommune.no (Send)
Kristoffersen, Kurt Arne
Sosiallærer
51336805
kurt.arne.kristoffersen@sandnes.kommune.no (Send)
Eiane, Kjersti
Spes.ped.koordinator
kjerst.eiane@sandnes.kommune.no (Send)
Olsen, Laura Therese
Sfo leder Soma
laura.therese.olsen@sandnes.kommune.no (Send)
Skår, Vidar
Sfo leder Stangeland
51336807 / 95209430
vidar.skar@sandnes.kommune.no (Send)
Iden, Annette Ravndal
Helsesøster
51336809
annette.ravndal.iden.@sandnes.kommune.no (Send)
Solheim, Anne Moen
Assistent - Sfo
51336849
anne.moen.solheim@sandnes.kommune.no (Send)
Høyland, Brit Hognestad
Administrasjonskonsulent
51336800
brit.hoyland@sandnes.kommune.no (Send)
Amin, Nigar Ahmed
Barne/ungdomsarbeider
nigar.ahmed.amin@sandnes.kommune.no (Send)
Lea, Tove
Miljøterapeut - Stangeland
tove.lea@sandnes.kommune.no (Send)
Vikse, Bente
Miljøterapeut - Stangeland
bente.vikse@sandnes.kommune.no (Send)
Anfinsen, Sissel Ovedal
Assistent
sissel.anfinsen@sandnes.kommune.no (Send)
Asheim, Inge
Assistent
inge.asheim@sandnes.kommune.no (Send)
Azem,Halima Arafat
Assistent
halima.arafat.azem@sandnes.kommune.no (Send)
Bjerk, Linn Holmen
Assistent - Sfo
linn.holmen.bjerk@sandnes.kommune.no (Send)
Santhia, Blossom
Assistent - Sfo
santhia.blossom@sandnes.kommune.no (Send)
Cullum, Rebecca
Assistent - Sfo
rebecca.cullum@sandnes.kommune.no (Send)
Delic,Sanela
Assistent - Sfo
sanela.delic@sandnes.kommune.no (Send)
Eldarova, Laila
Assistent - Sfo
laila.eldarova@sandnes.kommune.no (Send)
Fischer, Cahantal
Assistent - Sfo
chantal.fischer@sandnes.kommune.no (Send)
Haugland, Oddbjørg
Assistent - Sfo
oddbjørg.haugland@sandnes.kommune.no (Send)
Helleland, Irene
Barne/ungdomsarbeider
irene.helleland@sandnes.kommune.no (Send)
Helliesen, Siv Meret Høitomt
Barne/ungdomsarbeider
siv.merete.helliesen@sandnes.kommune.no (Send)
Hendry, Helen
Assistent
helen.hendry@sandnes.kommune.no (Send)
Håra, Alice Bore
Barne/ungdomsarbeider
alice.bore.hara@sandnes.kommune.no (Send)
Kåda, Siw Ommundsen
Barne/ungdomsarbeider
siw.ommundsen.kada@sandnes.kommune.no (Send)
Lavold, Tone Karin
Assistent
tone.karin.lavold@sandnes.kommune.no (Send)
Tharsini Nalliah Anne
Assistent - Sfo
anne.tharsini.nalliah@sandnes.kommune.no (Send)
Schultz, Maria
Assistent - Sfo
maria.schultz@sandnes.kommune.no (Send)
Skjennum, Jorunn
Barne/ungdomsarbeider
jorunn.skjennum@sandnes.kommune.no (Send)
Sæther, Elin C
Barne/ungdomsarbeider
elin.c.saether@sandnes.kommune.no (Send)
Thorsen, Liv Berit
Barne/ungdomsarbeider
liv.berith.thorsen@sandnes.kommune.no (Send)
Almås, Marit Anne
Lærer
marit.anne.almas@sandnes.kommune.no (Send)
Barlaug, Gro
Lærer
gro.barlaug@sandnes.kommune.no (Send)
Barmen, Aud Elin
Lærer
aud.elin.barmen@sandnes.kommune.no (Send)
Bolstad, Hanne
Lærer
hanne.bolstad@sandnes.kommune.no (Send)
Follo, Kjersti Therese
Lærer
kjersti.therese.follo@sandnes.kommune.no (Send)
Fløtre, Oddveig Skåland
Lærer
oddveig.skaland.flotre@sandnes.kommune.no (Send)
Gausland, Solveig
Lærer
solveig.gausland@sandnes.kommune.no (Send)
Gilje, Tonje Soma
Lærer
tonje.soma.gilje@sandnes.kommune.no (Send)
Hana, Anne Hilde Gjerdevik
Lærer
anne.hilde.gjerdevik.hana@sandnes.kommune.no (Send)
Hansen, Eli
Lærer
eli.hansen@sandnes.kommune.no (Send)
Haugenes, Siren
Lærer
siren.haugenes@sandnes.kommune.no (Send)
Heggdal, Claus Ravndal
Lærer
claus.ravndal.heggdal@sandnes.kommune.no (Send)
Hetland, Eli Ingunn
Lærer
eli.ingunn.hetland@sandnes.kommune.no (Send)
Hyldmo, Ragnhild
Lærer
ragnhild.hyldmo@sandnes.kommune.no (Send)
Jacobsen, Aase-Gro Haugland
Lærer
aase-gro.jacobsen.hauglend@sandnes.kommune.no (Send)
Kjelsnes, Veronica
Lærer
veronica.kjelsnes@sandnes.kommune.no (Send)
Knutsen, Kenneth
Lærer
kenneth.knutsen@sandnes.kommune.no (Send)
Løkke-Sørensen, Henrikke
Lærer
henrikke.lokke-sorensen@sandnes.kommune.no (Send)
Meling, Ingrid Hetland
Lærer
ingrid.hetland.meling@sandnes.kommune.no (Send)
Narvesen, Brit- Astri S
Lærer
brit-astri.s.narvesen@sandnes.kommune.no (Send)
Nødland, Anne Kjersti
Lærer
anne.kjersti.nodland@sandnes.kommune.no (Send)
Nøttveit, Kine Bjerk
Lærer
kine.bjerk.nottveit@sandnes.kommune.no (Send)
Petersen, Anne Kristine Myre
Lærer
anne.kristine.myre.pedersen@sandnes.kommune.no (Send)
Rettore, Gry
Lærer
gry.rettore@sandnes.kommune.no (Send)
Røvik, Odd Einar
Lærer
odd.einar.rovik@sandnes.kommune.no (Send)
Sandanger, Siri
Lærer
siri.sandanger@sandnes.kommune.no (Send)
Sandvik, Anne Lise Pettersen
Lærer
anne.lise.pettersen.sandvik@sandnes.kommune.no (Send)
Skarung, Eva Marie Byrkjedal
Lærer
Eva.Marie.Byrkjedal.Skarung@sandnes.kommune.no (Send)
Skaar-Hval, Marie
Lærer
marie.skaar-hval@sandnes.kommune.no (Send)
Svela, Ingrid Pedersen
Lærer
ingrid.pedersen.svela@sandnes.kommune.no (Send)
Svihus, Bjørn Atle
Lærer
bjorn.atle.svihus@sandnes.kommune.no (Send)
Torp, Ingunn
Lærer
inngunn.torp@sandnes.kommune.no (Send)
Torsvik, Rebekka
Lærer
rebekka.torsvik@sandnes.kommune.no (Send)
Tøgard, Maria
Lærer
marie.togard@sandnes.kommune.no (Send)
Wittenberg, Silje
Lærer
silje.wittenberg@sandnes.kommune.nog (Send)
Ådnanes, Silje
Lærer
silje.adnanes@sandnes.kommune.no (Send)
Stokkeland, Jeaneth
Miljøterapeut - Soma
jeaneth.stokkeland@sandnes.kommune.no (Send)
Corneliussen,Siri
Miljøterapeut - Soma
siri.corneliussen@sandnes.kommune.no (Send)
Ravndal, Laila
Assistent
laila.ravndal@sandnes.kommune.no (Send)
Tjessem, Anne Karin
Assistent
anne.karin.tjessem@sandnes.kommune.no (Send)
Synnøve Vinjerud
Lærer
synnove.vinjerud@sandnes.kommune.no (Send)
Hommersand, Inger
Lærer
inger.melhus.hommersand@sandnes.kommune.no (Send)
Bente Seldal
Lærer
bente.seldal2@sandnes.kommune.no (Send)
Tellenes, Nina
Lærer
nina.tellenes@sandnes.kommune.no (Send)
Kongshaug, Ida Olea
Lærer
ida.olea.kongshaug@sandnes.kommune.no (Send)