Meny
Velg seksjon SFO
Besøksadresse:Solaveien 84 4316 Sandnes Postadresse: Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51336800/SFO:51336807 Send oss e-post
Redaktør: Geir Mikalsen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost

FAU Stangeland har levert en grundig høringsuttalelse på Sandnes Eiendom sin utredning framtidig skolestruktur i Sandnes.


”Prosjekt klatring” ved Stangeland SFO

For noen år siden ble det bygget en profesjonell klatrevegg i skolens gymsal, i regi av Stangeland SFO.

Denne er bygget fra gulv og opp til taket med to ruter, hvor en kan klatre to barn samtidig, festet i klatresele og deretter festet inn på en Autobelay.

Det er en maskin som er festet i toppen av veggen, og som sikrer klatrer. I tillegg har vi skrudd opp en buldrevegg, hvor barna kan klatre.

Våre barneveiledere som følger opp barna, har gått gjennom opplæring ift. rutiner knyttet til klatreveggen med Autobelay, samt ift. bruk av buldreveggen.

Stangeland SFO har som mål å være prosjektbasert og aktivitetsbasert.

Det vil si at vi vil jobbe mot å kunne tilby nye, spennende og annerledes prosjekter og aktiviteter med utgangspunkt i barnas interesser på de ulike alderstrinn.

Tilbudet om klatring vil gå ut til alle barn som har plass ved Stangeland SFO, og aktivitetene skal altså være gratis.

Vi legger til rette for at barna ved Stangeland SFO, som ønsker det, kan være med på klatring ut fra SFO sin «Ukesoversikt», hvor ulike trinn klatrer periodevis i løpet av året, og på ulike dager.


Takker så mye til alle barn og foresatte for en flott oppstart av SFO-året den 1.august.

Våre barneveiledere har tilrettelagt for en god oppstart for alle nye 1.klassinger, slik at de ble mer klare til første skoledag.

Ellers viser vi til "Årsplan med dato SFO for 2022-23", som ligger i høyre marg på hjemmesiden.

Ukesoversikten som ligger i høyre marg på hjemmesiden her, viser de løpende aktivitetene som våre barneveiledere hver uke prøver å gjennomføre sammen med barna. 

I perioder vil vi også ha ulike prosjekter i tillegg til ukesoversikten, alt etter tid på året og om det er i tilknytning til ulike høytider.

Våre barneveiledere bruker mye tid på handling og kokkelering for å klare å gjennomføre varmmat for alle barn hver fredag.

Håper alle setter pris på det ekstratilbudet som Stangeland SFO tilbyr ift. matservering hver dag (buffet) og varmmat hver fredag. Plan for varmmat ligger i høyre marg her på hjemmesiden.

Husk også at dersom en må sende endringer fra "Avtaleskjema" ift. barnet ditt på SFO, så sendes mail (før kl. 12.00) med fullt navn og klasse til mail: stangeland.sfo@sandnes.kommune.no 

Vi oppfordrer alle til å bli abonnent på vår hjemmeside. Da får du mail når nye artikler legges ut der. 

Sjekk ut "Handlingsplan for Stangeland SFO", "Ukesoversikt", "Plan for varmmat", "gymaktiviteter", "Klatring" og "Årsplan med dato for SFO" som ligger i høyre marg på denne hjemmesiden.

Vi takker for en flott oppstart på alle trinn, fine møter med barn og foresatte, ikke minst til alle dere foresatte og barn til nye 1.klassinger!

 

 


Pris for SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Regning kommer normalt første uken i påfølgende måned (etterskudd fakturering). 
Du betaler for SFO 11 måneder i året. Her er gjeldende priser fra 01.01.2022:

100 % plass: kr 3139 per måned
60 % plass: kr 2197 per måned

For nye 1.klassinger fra høst-22 vil en 60% plass være gratis

Prisen for 100% plass vil være kr 1570,- for elever på 1. trinn fra høsten 2022.


Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1.
Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage.
Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.

Fra og med høsten 2022 vil en 60 % plass i SFO være gratis for elever på 1. trinn. Foreldre betaler da kun matpenger. Skolene avgjør hvordan oppholdstida kan benyttes med utgangspunkt i de lokale forholdene, hvor en her tilbyr 3 faste dager pr. uke knyttet til en 60% plass. Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Matpenger kommer i tillegg. 100% plass: 140,-, 60% plass: 98,- ved Stangeland SFO.

Viser ellers til utfyllende og oppdatert info fra kommunens hjemmesider ift. SFO.


Vi har jobbet med å få kunne fortsette å tilby svømming fremover i Giskehallen for barna på 3&4. trinn ved SFO.

I og med at det er stor rift om å få svømmetid i kommunen, er vi svært fornøyde med å tilby svømming videre for våre SFO-barn. 

Vi vil derfor fremover kunne tilby svømming til alle barn på 3&4 trinn som ønsker det hver torsdag fra kl. 14.00-15.00. Påmeldingsskjema i høyre marg på hjemmesiden.

Vi mener at dette er et viktig tiltak for å få barn trygge i vannet, og forhåpentligvis blir svømmedyktige innen de får svømmeopplæring på skolen.

Mange barn har opp gjennom årene lært seg å svømme via svømming på SFO.

Vi håper at alle setter pris på at vi legger opp til dette svømmetilbudet, som et ekstratilbud inkludert i prisen.

 


All info om når SFO har åpent og stengt ligger i "Årsplan med dato SFO" i høyre marg.

Skjema med "Ukesoversikt" over aktiviteter og prosjekter ligger i høyre marg. 

 

Vi ønsker å prioritere å ha matservering her ved Stangeland SFO. Pris for 100% plass: 140,-. Pris 60% plass: 98,-.

Da ønsker vi å legge opp til at alle barn ved alle avdelingene ved SFO får tilbud om brødmat og all slags pålegg fra et buffetbord fire dager/uke, hvor barna lærer seg køkultur og å smøre sin egen mat. En av dagene/uke ønsker vi å tilby varmmat til alle barn. Plan for varmmat legges ut i høyre marg her på hjemmesiden -->

 

Vi anbefaler alle foresatte til å sette seg inn i informasjon og abonnere på info fra hjemmesiden. Det gjør en enkelt ved å trykke "abonnèr på nyheter".

 

Ellers ber vi om at dersom endring fra "Avtaleskjema", f.eks. endret tidspunkt for når barnet skal gå, eller barnet er sykt, så sendes mail før kl. 12.00 med:

Barnets fulle navn og klasse til: stangeland.sfo@sandnes.kommune.no     

Vi ønsker færrest mulig mail og at vakttelefonen: 91610596 kun ringes dersom veldig viktig, da våre barneveiledere kan bruke tiden på barna i stedet.

 

Vi legger også ut "Ros-lister" med noen tilbakemeldinger fra dere foresatte. Dette finner en i høyre marg på denne siden.

I dokumentene "Handlingsplan for SFO", "Årsplan med dato for SFO", "Ukesoversikt" og "Plan for varmmat", som ligger i høyre marg på hjemmesiden, ligger ellers det meste av info en trenger.

 

Ellers oppfordres det til å holde god og fin kontakt med våre barneveiledere, som ønsker å gjøre sitt beste for deres barn her hos oss ved Stangeland SFO.


Våre barneveiledere vil gjøre det de kan hver uke for at barna skal ha en lærerik og morsom fritidsordning!

Se bilder fra ulike prosjekter og av ting barna lager.


Her ved SFO legges det opp til varierte aktiviteter for barna, hvor barna selv kan komme opp med gode forlag til hva de ønsker å gjøre.

Vi vet at mange barn bruker mye tid sammen, i ulike former for lek og sosialisering. Da er oppgaven til barneveilederen ved SFO og veilede barna.

Her følger status fra de ulike trinnene og eksempler på hva de gjør gjennom ukene. Ellers se "handlingsplan for SFO", "Ukesoversikt", "Plan for varmmat" i høyre marg på denne siden.


Vi har vært så heldige og fått til en avtale med Sandnes innebandyklubb.

De kommer hit med dyktige trenere og har grunnleggende innebandytrening for barna i en periode i starten av SFO-året.

Tilbudet går ut til alle barn på 1 og 2 trinn ved SFO som er her mandager, slik at barna får sett og prøvd denne sporten.

Ved SFO har vi opplegg som gjerne varer over kortere perioder, i tillegg til faste aktiviteter som går over lengre tid.

Det legges videre utover høst og vinter, opp til innebandy også under SFO sine egne gymtimer, som hvert trinn har de ulike ukedagene.

Vi håper at dette kan være et flott supplement til en sport som nok ikke alle har prøvd tidligere.

 


Stangeland SFO har over flere år økt mattilbudet mer og mer, og vi synes at det skal være et prioritert tilbud til barna, selv om det er et ekstratilbud ved vår SFO.

Fakturering for mat ligger inne på faktura for foreldrebetaling til følgende priser pr. mnd: 100% plass = 140,- /  60% plass = 98,-

Våre barneveiledere legger ned mye innsats i å handle inn, oppbevare og tilberede maten til barna.

Fire av dagene har vi et buffetbord hvor vi serverer brødmat med flere typer brød, samt knekkebrød med all slags pålegg som ønskes av barna.

Vi tilstreber i tillegg å kunne supplere med oppkuttet frukt og grønnsaker.

Alle trinn har innarbeidet en av ukedagene til å servere varmmat, fortrinnsvis fredager.

Da setter vi kokkene i gang med matlaging ca. èn time før barneveilederne ved SFO overtar barna etter skoleslutt.

Plan for varmmat ligger i høyre marg på hjemmesiden.

Barna har med seg matboks og drikkeflaske til skolelunch som vanlig.
I heldags-SFO tar barna, som vanlig og pga. logistikk og turer ut av bygget, med seg matpakke til to måltider, et ca. kl. 10.15 og et ca. kl. 13.15.

Vi håper at alle, både barn og foreldre, setter pris på vårt ekstratilbud om matservering ved Stangeland SFO :-)