Meny
Velg seksjon SFO
Besøksadresse:Solaveien 84 4316 Sandnes Postadresse: Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51336800/SFO:51336807 Send oss e-post
Redaktør: Geir Mikalsen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost

Hei!

Onsdag 17. august er det skolestart på Stangeland skole.

1. klasseelevene møter i gymsalen klokken 0900, for en mer høytidelig mottakelse.

Elevene i 2. - 7. klasse møter utenfor sitt klasserom til vanlig tid, 0815.

Velkommen til et nytt skoleår!!

Rektor


Tirsdag den 16.august er det planleggingsdag for skole og SFO.

Vi viser til "Årsplan med dato SFO for 2022-23", som ligger i høyre marg på hjemmesiden.

Husk også at dersom en må sende endringer fra "Avtaleskjema" ift. barnet ditt på SFO, så sendes mail med fullt navn og klasse til mail: stangeland.sfo@sandnes.kommune.no 

Vi oppfordrer alle til å bli abonnent på vår hjemmeside. Da får du mail når nye artikler legges ut der.

Ellers har vi nå hatt åpent her i 11 dager ved SFO fra 07.30-16.30 fra den 1.august, såkalt Heldags-SFO.

Vi takker for en flott oppstart på alle trinn, fine møter med barn og foresatte, ikke minst til alle dere foresatte og barn til nye 1.klassinger!

Skolestart på onsdag!

 


Etter sommeren åpner vi opp igjen her ved Stangeland SFO den 1.august.

Da ønsker vi spesielt velkommen til nye 1.klassinger, både barna og deres foresatte.

Nye 1.klassinger:

Dere sjekker inn og ut direkte til barna sine klasserom, samme sted de var på besøksdagen, når dere måtte ønske det.

Klasserommene ligger rett til høyre når en kommer inn i øvre hovedskolegård, rom 19,20,21. 

Vi ønsker i utgangspunktet at dere forbereder barna på at dere leverer dem, og deretter går hjem eller på jobb :-)

Vi ønsker å ta dem vel imot og at barna får leke og sosialisere sammen, og slik får barna fokus over på hverandre i lek, uforstyrret.

Dere avtaler med våre barneveiledere om når dere henter barna de ulike dagene.  

Barna begynner på ulike datoer, alt etter hvilken dato en har søkt om og fått innvilget plass.

2. klasse bytter klasserom og vil nå ha klasserommene 1,2,3,4. Rommene ligger på baksiden rett nedenfor en gruset fotballbane.

3 og 4 klasse ved SFO skal bruke Basen ved SFO, der hvor morgen-SFO vanligvis er, og i enden av gangen til avdelingsleder ved SFO. 

Barna skal være vist de nye rommene av lærere og barneveiledere ved SFO.

Det vil også være merket, eller en kan spørre seg frem ved å ta kontakt med våre barneveiledere.

Velkommen alle sammen :-)

 


En riktig god sommer ønskes dere alle, både elever og foresatte! 

Nok et annerledes skoleår, der skolen virkelig føler at alle har stilt opp for å få til en så god skole som mulig. Tusen takk !

Håper alle holder seg friske og nyter sommeren!

Vi møtes igjen til skolestart 17. august!

 


Stangeland skole ble ferdig bygd i 2021, men offisielt åpnet i januar 2022. Torsdag 12. og fredag valgte vi å markere 100 års jubileet.

Dagen starta med et langt tog sammen med korpset i bydelen (årets øvetog til 17. mai). Vi var så heldige at mange foresatte, tidligere elever og besteforeldre stilte opp langs ruta og heia på oss. To avdelinger i Hans og Grete barnehage fikk være med å gå et stykke med oss, og Stangelandsforen barnehage heia på oss da vi gikk forbi.

Etter lunsj hadde vi stort jubileumsshow ute i skolegård med opptreden av alle trinnene på skolen. Trinnene fikk tildelt et tiår fra 1920-1980 som de fikk velge sanger/danser fra. Det ble et svært variert program med sang, dans, solister og drama.  

Vi var spente på hvordan det skulle gå med stående publikum, men det gikk over alle forventning. En fantastisk flott, dyktig gjeng med elever og flinke, dyktige lærere på Stangeland skole. Tusen takk til alle for en kjempeflott dag!

Fredag hadde vi gammeldags skole der veldig mange elever og ansatte hadde kledd seg ut og på noen av trinnene gikk de helt inn i rollen sin. De voksne ble hilst på med neiing og bukking i gangene og tiltalt med føken, fru og herr. Noen synes det var veldig kjedelig med gammeldags skole: finskrift, avskrift av tavla, ingen CB eller filmer og strenge regler. Samla sett var det en kjempekjekk dag for både  elever og voksne.

Etter å ha spist matpakken sin fikk alle elevene is. 


Pris for SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Regning kommer normalt første uken i påfølgende måned (etterskudd fakturering). 
Du betaler for SFO 11 måneder i året. Her er gjeldende priser fra 01.01.2022:

100 % plass: kr 3139 per måned
60 % plass: kr 2197 per måned

For nye 1.klassinger fra høst-22 vil en 60% plass være gratis

Prisen for 100% plass vil være kr 1570,- for elever på 1. trinn fra høsten 2022.


Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1.
Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage.
Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.

Fra og med høsten 2022 vil en 60 % plass i SFO være gratis for elever på 1. trinn. Foreldre betaler da kun matpenger. Skolene avgjør hvordan oppholdstida kan benyttes med utgangspunkt i de lokale forholdene, hvor en her tilbyr 3 faste dager pr. uke knyttet til en 60% plass. Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Matpenger kommer i tillegg. 100% plass: 140,-, 60% plass: 98,- ved Stangeland SFO.

Viser ellers til utfyllende og oppdatert info fra kommunens hjemmesider ift. SFO.


Etter påsken, fra og med 21.april-22, vil vi fortsette å kunne tilby svømming, fremover i Giskehallen for barna på 3.trinn ved SFO.

I og med at det er stor rift om å få svømmetid i kommunen, er vi svært fornøyde med å ha blitt kunnet tilby svømming for våre SFO-barn.

Fra oppstart skoleåret og frem til påske, har vi til og med booket buss frem og tilbake til Øygard, for å kunne tilby svømming for barnegruppen ved SFO. 

Vi håper at alle setter pris på at vi legger opp til dette svømmetilbudet, som et ekstratilbud inkludert i prisen.


All info om når SFO har åpent og stengt ligger i "Årsplan med dato SFO" i høyre marg.

Skjema med "Ukesoversikt" over aktiviteter og prosjekter ligger i høyre marg. 

 

Vi ønsker å prioritere å ha matservering her ved Stangeland SFO. Pris for 100% plass: 140,-. Pris 60% plass: 98,-.

Da ønsker vi å legge opp til at alle barn ved alle avdelingene ved SFO får tilbud om brødmat og all slags pålegg fra et buffetbord fire dager/uke, hvor barna lærer seg køkultur og å smøre sin egen mat. En av dagene/uke ønsker vi å tilby varmmat til alle barn. Plan for varmmat legges ut i høyre marg her på hjemmesiden -->

 

Vi anbefaler alle foresatte til å sette seg inn i informasjon og abonnere på info fra hjemmesiden. Det gjør en enkelt ved å trykke "abonnèr på nyheter".

 

Ellers ber vi om at dersom endring fra "Avtaleskjema", f.eks. endret tidspunkt for når barnet skal gå, eller barnet er sykt, så sendes mail før kl. 12.00 med:

Barnets fulle navn og klasse til: stangeland.sfo@sandnes.kommune.no     

Vi ønsker færrest mulig mail og at vakttelefonen: 91610596 kun ringes dersom veldig viktig, da våre barneveiledere kan bruke tiden på barna i stedet.

 

I dokumentet "Generell info om SFO", som ligger i høyre marg på hjemmesiden, ligger ellers det meste av info en trenger.

Ellers oppfordres det til å holde god og fin kontakt med våre barneveiledere, som ønsker å gjøre sitt beste for deres barn her hos oss ved Stangeland SFO.

Vi legger også ut "Ros-lister" med noen tilbakemeldinger fra dere foresatte. Dette finner en i høyre marg på denne siden.


Våre barneveiledere vil gjør det de kan hver uke for at barna skal ha en lærerik og morsom fritidsordning!

Se bilder fra ulike prosjekter og av ting barna lager.


Her ved SFO legges det opp til varierte aktiviteter for barna, hvor barna selv kan komme opp med gode forlag til hva de ønsker å gjøre.

Vi vet at mange barn bruker mye tid sammen, i ulike former for lek og sosialisering. Da er oppgaven til barneveilederen ved SFO og veilede barna.

Her følger status fra de ulike trinnene og eksempler på hva de gjør gjennom ukene.