Meny
Velg seksjon SFO
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost

Dokumenter

Artikler i aviser om Stangeland SFO
Generell informasjon
Hjem-skole
  Rett til godt skolemiljø (200 KB)
  Ordensregler (216 KB)
  Elevpermisjoner (226 KB)
Infoskriv nye 1.klassinger på SFO
Oppholdsavtale, Avtaleskjema SFO
  Avtaleskjema SFO (47 KB)
Plan for trygt og godt skolemiljø
Ros-lister fra foresatte
  Ros høst 2017 (14 KB)
  Ros-liste våren 2017 (16 KB)
  Ros våren 2016 (15 KB)
  Ros høst 2015 (19 KB)
  Ros våren 2015 (15 KB)
  Ros høst 2014 (16 KB)
  Ros våren 2014 (26 KB)
  Ros høst 2013 (24 KB)
  Ros våren 2013 (27 KB)
  Ros høst 2012 (25 KB)
  Ros vår 2012 (32 KB)
  Ros høst 2011 (28 KB)
  Ros våren 2011 (40 KB)
Skolerute
  Skolerute 2018-2019 (181 KB)
  Skolerute 2017-2018 (50 KB)
Svømming
Ukesoversikt SFO
Årsplan med dato SFO
Diverse dokumenter