Meny
Velg seksjon 6.Trinn Stangeland
Dette året kan vi ikke gjennomføre HEI-aksjonen på tradisjonelt vis. Selve “HEI-aksjonsdagen” utgår, men vi ønsker likevel å gjennomføre en solidaritetsaksjon for skolen som planlagt i uke 45. I år har vi valgt å støtte prosjektet i Laos, og vil gjøre oss kjent med dette landet.

Skolen bes om å formidle at Helse og velferd ønsker at alle som trenger å testes for COVID-19 benytter nettstedet www.c19.no for timebestilling.

Rundkjøringen ved Stangeland skole skal brukes til å slippe av elever. Må elevene ha følge inn i skolegården, må dere parkere lengre vekke fra skolen og gå sammen med eleven.

Ingen bil skal stå parkert i rundkjøringen. Stopp som omfatter mer enn å slippe av elev, blir sett på som parkering.


På Stangeland skole jobber vi aktivt for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Skolens planer finner dere i kolonnen til høyre under Hjem-skole. 

Information from the Norwegian Institute of Public Health, read more:

Nytt om Koronaviruset og tiltak 9/2-2020