Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Rett til et godt skolemiljø

Stortinget har vedtatt  regelverk om retten til et godt skolemiljø. Regelverket har vært gjeldende fra 1. august 2017.  Regelverket finnes i et nytt kapittel 9A opplæringsloven

 


Nulltoleranse mot krenking

Det nye regelverket slår fast:

  • Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring
  • Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og diskriminering.  

Meld fra til skolen

  Dersom en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, kan eleven selv eller de foresatte melde fra til en av de ansatte på skolen. Skolen må da med en gang sette inn tiltak som skal sikre at eleven får et godt skolemiljø.

  Ytterligere informasjon om det nye regelverket

  • Skolen har lagt ut mer informasjon om det nye regelverket under fanen Plan for et trygt og godt skolemiljø.
  • Nullmobbing.no er en internettside for elever og foreldre utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • Fylkesmannen i Rogaland har laget en video om det nye regelverket. Den finner du her.
  • Det vil bli gitt mer informasjon om regelverket for et godt skolemiljø på foreldremøter i høst.