Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse:Solaveien 84 4316 Sandnes Postadresse: Postboks 583 4302 Sandnes
Telefon: 51336800/SFO:51336807 Send oss e-post
Redaktør: Geir Mikalsen
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Info om koronaviruset

Nytt om Koronaviruset og tiltak 9/2-2020

Utviklingen angående Koronaviruset fører til at nasjonale helsemyndigheter anbefaler ytterliggående og mer begrensende tiltak enn tidligere. Sandnes kommune følger selvsagt disse anbefalingene og føringene.

Vi er fortsatt i begrensningsscenariet, det betyr at det er avgjørende viktig at smitten skal begrenses så mye som mulig, og derfor går man nå hardere til verks med tiltakene. Det presiseres at det er fra myndighetenes side viktig at befolkningen viser god disiplin og lojalitet overfor dette.  

Hygiene: Fortsatt gjelder at hånd- og hostehygiene må ha stort fokus.

Karantene: Føringene for hvem som skal i karantene har nå tilbakevirkende kraft. Det vil si at personer som har vært i feks Nord-Italia, men som til nå ikke har vært i karantene siden de har vært symptomfrie og friske, nå skal i karantene.

Nord- Italia regnes som områdene nord for Roma. Nytt er at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal i karantene, uansett om man er syk eller ikke eller om man ikke har symptomer. En nærmere konkretisering er at personer som har vært i Tyrol den siste tiden skal direkte inn i karantene. Dette gjelder både voksne og barn. De skal altså ikke komme på jobb eller skole.

Dette gjelder også personer som har vært i Flachau, som er naboregion til Tyrol. Mer konkret betyr dette for eksempel  at dersom dere har elever eller ansatte som har kommet med fly fra Salzburg, eller som er ventet fra Salzburg, skal disse i karantene.  Skolen følger rådene fra helsemyndighetene når det gjelder karantener.

Det er de som utgjør en risiko for smitte, som skal i karantene. Dersom du som foreldre er usikker på om ditt barn utgjør en smitterisiko, bør du ta kontakt med helsevesenet.

Skolen kan ikke avgjøre dette, men må holdes orientert dersom karantene vurderes.Man skal ikke holde barn hjemme fordi man er redd for at de skal bli smittet. 

Arrangementer:

Alle arrangementer i regi av skolen som fører til at det samles større folkemengder, vil bli utsatt. Det vil for eksempel bety at forestillinger på kveldstid, elev-/foreldrekvelder og annet må flyttes til et seinere tidspunkt når situasjonen har endret seg. Det vil komme mer spesifikk informasjon gjeldende Stangeland skole sine arrangementer når det er aktuelt. 

Rektor Stangeland skole