Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Oppholdstilbud under stenging av skolen

Viktig informasjon om oppholdstilbud fra skolen under nedstengningen av Stangeland skole

Rektor må ha få oversikt over de familiene som har behov for et oppholdstilbud under nedstengingen av skolen. Behovet gjelder de som faller inn under de to nevnte kriteriene under. Rektor må ha tilbakemelding om dette innen klokken 2100 i dag 12/3-2020, for å kunne klare å bemanne opp et slikt tilbud. Gi tilbakemelding på e-post: geir.t.mikalsen@sandnes.kommune.no

1. Elever med store avlastningsbehov:

Når det gjelder barn med store avlastningsbehov vil kommunen ta individuelle vurderinger for å ivareta de aktuelle familiene. Rektor må få en oversikt over aktuelle elever og ha en tett dialog med foresatte.

 

2.  Elever av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner

:Elever av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner kan ha et oppholdstilbud på sin skole. Skolen må sørge for en forsvarlig minimumsbemanning. Skolen må registrere disse elevene fredag den 13. mars 2020.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Styring og kriseledelse. Eks: beredskapspersoner offentlig og privat

 Forsvar. Eks: offiser

Lov og orden. Eks: Dommer, politi, påtalemyndighet

Helse og omsorg. Eks: helsearbeidere, omsorgsarbeidere, tannleger, leger

Redningstjeneste. Eks: brann, ambulanse, luftambulanse, redningskorps

IKT-sikkerhet i sivil sektorEks : ansatte i IKT-sikkerhet

Natur og miljø. Eks: miljøvernpersonell

Forsyningssikkerhet. Eks: matforsyning, drivstofforsyning

Vann og avløp. Eks: drikkevann, vannforsyning

Finansielle tjenester. Eks: betalingssystemer, bankKraftforsyning. Eks: forsyning av elektrisk energi, fjernvarme

Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Eks: nødnett, elektroniske informasjonsstjenester, sikkerhet i elektronisk kommunikasjon

Transport. Eks: veitransport, luftfart, jernbane, maritim transport

Satellittbaserte tjenester. Eks: satellittjenesterApotek