Administrasjon

Skolens administrasjon består av:

Jørn Lauvsland, rektor

Hilde Sollie, avdelingsleder barneskolen

Baard Fuglestad, avdelingsleder ungdomsskolen

Marianne Hærås og Laila M Marin, kontorledere