Varslingsrutiner

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang. Hvis det er mulig så skal man si ifra til rektor og undersøke det som har skjedd.

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

(UDIR https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/)

Rektor:

Jørn Lauvsland

tlf: 90956121

jorn.lauvsland@kristiansand.kommune.no