SU/SMU

Leder for skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) Anette Fidjeland Andersen.

Mer om oppgavene som ligger til disse utvalgene kan du lese i linken under.

(Siden er under arbeid)