SU/SMU

Leder for skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) er Ellen L Neteland.

Mer om oppgavene som ligger til disse utvalgene kan du lese i linken under.

(Siden er under arbeid)