NaturligVis

NaturligVis er Torridal skoles naturskole.  Dette er et tilbud for elever som trenger en avveksling fra den tradisjonelle skolehverdagen, og som selv har et ønske om endring.  
NaturligVis drives av Bjørnar og Elise, som begge har fullført modul 1, 2 og 3 i Trygg av Natur-metodikken. I tillegg er NaturligVis en del av Vill Vekst-prosjektet til Sørlandet Sykehus.  Vill Vekst er et forskningsprosjekt som har som formål å utvikle friluftsterapi som helsefremmende, forebyggende og bærekraftig metode i skolen.  Prosjektet gir oss tilgang til kompetansen hos ABUP Sørlandet sykehus, i tillegg får vi også kursing tilsvarende UiAs utdanning "Naturbasert terapeutisk arbeid". Se nettsiden for mer informasjon om NaturligVis.